Hastekopiering

Med Hastekopiering kan du afbryde et reserveret eller igangværende job for at lave hastekopier. Det er en nyttig funktion, når der er brug for en hurtig kopi midt i et langt kopijob.
BEMÆRK!
For at bruge hastestatussen, mens du venter på, at printjobbet bliver færdigt, skal du vælge [Haste/priori.print] på skærmbilledet Statusmonitor/Annullér. (Se "Hastekopi/Printprioritet.")
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Haste- kopi].
For at ændre afdelings-ID'et inden kopiering skal du trykke på (Log ind/ud)→ indtast afdelings-ID og PIN-kode med - (taltaster). (Se "Indtastning af afdelings-ID og PIN-kode.")
BEMÆRK!
Trykker du på [Haste- kopi], afbrydes det aktuelle job ikke umiddelbart. Print af det aktuelle job bliver først afbrudt, når print af det prioriterede job eller hastekopieringen rent faktisk starter.
3.
Angiv de ønskede kopistatusser.
4.
Tryk på .
VIGTIGT!
Hvis du vil fortsætte med hastekopiering, skal du vente til den aktuelle hastekopiering er afsluttet. Gentag derefter punkt 2 til 3.

BEMÆRK!
Du kan ikke lave hastekopier, hvis et hastekopijob behandles eller venter på at blive behandlet.
Hvis du vil annullere hastekopiering, skal du trykke på [Haste- kopi].
18K7-0WE