Behandling af modtagne filer

Når maskinen modtager I-faxfiler, bliver de behandlet som vist nedenfor:
*1 Slår du <Gem/Print modtaget fil> 'Til' i [Videresendelsesvalg], bliver videresendte filer enten printet eller gemt i hukommelsesboksen. For flere informationer om at gemme/printe modtagne filer kan du se trin 14 i "Lagring af videresendelsesvalg."
*2 Hvis du indstiller [Videresend uden beting.] i [Videresendelsesvalg], vil alle modtagne filer, der ikke stemmer overens med de angivne viderestillingsbetingelser blive videresendt til den modtager, der er valgt til Videresend uden betingelser.
*3 Hvis filer modtages, mens der er papirstop, eller papiret eller toneren er løbet ud, printes de, når papirstoppet er ryddet, papir er lagt i, eller toner er påfyldt.
*4 Hvis du slår [Slet fejlsendte job] 'Fra', gemmes statussen for ethvert job med en videresendelsesfejl på skærmbilledet Statusmonitor/Annullér.
*5 Filer med videresendelsesfejl håndteres ud fra indstillingerne for [Håndtering af fejl ved videresendte filer]. Indstillingerne er følgende:
[Print altid]: Alle filer med videresendelsesfejl bliver printet.
[Gem/Print]: Filer med videresendelsesfejl bliver lagret i hukommelsesboksen, når [Brug I-faxhukommelseslås] er slået 'Til'. Hvis de er slået 'Fra', vil filerne blive printet.
*6 Vælger du [Udført videresend] i [Videresendelsesvalg], bliver der sendt en e-mailbesked.
  Slår du [Medd. kun v fejl] 'Til', afsendes en e-mail kun med underretning, når videresendelsesjobbet mislykkes.
*7 Du kan gemme modtagne I-faxfiler i den fortrolige faxboks ved at angive den som videresendelsesmodtager. Kun modtagne filer, der matcher de angivne viderestillingsbetingelser, bliver gemt i den fortrolige faxboks.

BEMÆRK!
Hvis hukommelsen er fyldt op, kan ingen yderligere job blive behandlet.
For informationer om de følgende indstillinger, se deres respektive afsnit:
Boks til Hukommelsesmodtagelse, I-faxhukommelseslås og fortrolig faxboks (Se "Angivelse af indstillingerne for I-fax indbokse.")
Fortrolig faxboks (Se "Fortrolig faxboks.")
18K7-18F