Angiv modtagere

Du kan angive en modtager ved at vælge fra adressebogen og hurtigkaldstasten eller indtaste en ny adresse.
Du kan også hente modtagere og afsendeindstillinger i [Tidligere indst.] eller angive modtagere, der er registreret på skærmbilledet Joblog.

Hvis modtageren er lagret i adressebogen

Hvis du ønsker at angive modtagere med Ny adresse

Angivelse af modtagere med brug af praktiske funktioner

Kontrol/ændring/sletning af modtagere


VIGTIGT!
Hvis du angiver og sender til en adresse, som ikke er gemt i den lokale adressebog, bliver den ikke automatisk tilføjet til adressebogen. Det bliver slettet så snart dokumentet bliver sendt.
Hvis en gruppemodtager inkluderer en anden modtager end fax, kan du ikke sende din fax.
BEMÆRK!
For at få vist detaljeret information for en valgt modtager, skal du vælge modtageren → tryk på [Detaljer].
Du kan ændre, redigere eller slette modtagerne fra skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner, før du scanner. (Se "Kontrol/redigering/sletning af en modtagers informationer.")
Du kan højst angive 256 modtagere på samme tid. Men hvis en gruppeadresse er angivet som modtager, tæller hver adresse, der er lagret i denne gruppe, som én modtager.
Hvis du ofte sender dokumenter til den samme modtager, skal du først gemme disse modtagere i den lokale adressebog. (Se "Lagring af nye adresser.")
18K7-0YJ