Angivelse af modtagere vha. adressebogen (Fjern)

Du kan angive en modtager ved at søge i servermaskinens adressebog fra klientmaskinen via netværket. Servermaskinens adressebog, som kan tilgås via netværket, kaldes fjernadressebogen. Maskinen kan angives som servermaskine eller klientmaskine.
VIGTIGT!
For at benytte fjernadressebogen, er det nødvendigt at konfigurere indstillingerne for [Hent fjernadressebogen]. (Se "Find Fjernadressebogen.")
BEMÆRK!
For at benytte fjernadressebogen, er det nødvendigt at konfigurere indstillingerne for servermaskinen. Indstil fjernadressebogen til at åbnes eksternt på servermaskinen. (Se "Sådan gøres fjernadressebogen åben.")
Du kan også gennemse modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster på en servermaskine, fra en af netværkets klientmaskiner. (Se "Angivelse modtagere med hurtigkaldstaster.")

1.
Tryk på  → [Fax] → [Adressebog].
2.
Tryk på [Skift adressebog].
BEMÆRK!
[Skift adressebog] vises kun, når både fjernadressebogen og LDAP-serveren er registreret. Hvis kun fjernadressebogen er registreret på denne maskine, vises [Til fjern- adressebog].
3.
Vælg [Fjern-].

4.
Vælg modtager → tryk på [OK].
Du kan vælge flere modtagere.
For instruktioner om at søge modtagere, der er registreret i adressebogen, skal du se "Skærmbilledet Adressebog."
Hvis du vælger en modtager, der gemt med et adgangsnummer, tryk på [Adgangs- nummer] og angive adgangsnummeret ved brug af - (taltaster). Hvis du trykker på [Adresser uden adgangsnummer], vises de modtagere, der ikke bliver styret med et adgangsnummer.
BEMÆRK!
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
Hvis du kun har valgt én modtager, tryk på for at afsende fra skærmbilledet Adressebog.

VIGTIGT!
Hvis servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger, behandles godkendelsen mellem servermaskinen og klientmaskinen, mens klientmaskinen henter fjernadressen. Autentificeringen behandles ved at sammenligne systemadministrators-ID'et og system-PIN-koden, som er angivet på server- og klientmaskine.
Om fjernadressebogen er tilgængelig, afhænger af status for systemadministrator-informationsindstillinger for servermaskinen og klientmaskinen, som det ses herunder.
Når servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Når klientmaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Systemadministrator-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og for klientmaskinen stemmer
Kan anvende Fjernadressebogen
Udfører
Udfører
Passer
Ja
Passer ikke
Nej
Udfører ikke
-
Nej
Udfører ikke
Udfører
-
Ja
Udfører ikke
-
Ja
For flere informationer om at indstille systemadministrator-ID'et og system-PIN-koden, se "Angivelse af indstillingerne for systemadministrator."
Op til otte maskiner (denne inklusive) kan tilsluttes som klientmaskiner samtidigt til servermaskinen med Fjernadressebogen åbnet eksternt. Men er servermaskinen samtidig beskæftiget med anden netværkskommunikation, nedsættes muligvis det antal maskiner, der kan tilsluttes. Hvis denne maskine ikke kan tilsluttes, sendes en netværksfejlmeddelelse.
Sker der en fejl i godkendelsen, eller er der en kommunikationstimeout mellem klienten og serveren på grund af belastning på netværket, kan du ikke hente modtageren fra fjernadressebogen. Du kan angive kommunikations-timeout i <Timeout for kommunikation> i [Hent fjernadressebogen]. (Se "Find Fjernadressebogen.")
BEMÆRK!
Er der forskelle i sprogindstillinger valgt for server- og klientmaskine, kan der optræde forvanskede tegn i adressebogen.
18K7-0YL