Ændring af zoomforholdet

Du kan indstille maskinen til automatisk at vælge zoomforholdet, eller du kan angive zoomforholdet manuelt.
VIGTIGT!
Ønsker du at anvende Forvalgt kopiforhold for at udføre følgende forstørrelser, skal du placere dine originaler vandret. Placering af en original vandret betyder anbringelse af originalens lange side sidelæns. (Se "Retning.")
A4 → A3
A5 → A3

Forvalgt Zoom

Du kan bruge faste zoomforhold til at op- eller nedkopiere standard originalformater til andre standardformater.
1.
Tryk på  → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Kopiforhold].
3.
Vælg zoomforholdet → tryk på [OK] → [Luk].

Zoom-procent

Du kan op/nedkopiere originalbilleder med en vilkårlig zoom-procent, der kan vælges i spring à 1 %. Du kan vælge en zoom-procent fra 50 % til 200 %. Zoom-procenten er den samme for både den vandrette og lodrette akse.
1.
Tryk på  → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Kopiforhold].
3.
Brug [-] og [+] for at vælge zoomprocenten → tryk på [OK] → [Luk].

VIGTIGT!
Det største billedformat, som du kan sende ved 400 x 400 dpi opløsning, er A3.
Vælger du [Lang original] som scanningsformat, kan dokumenter kun sendes med et zoomforhold på 100 %.
BEMÆRK!
For at returnere til kopiforholdet 100 % skal du trykke på [1:1 (100 %)].
18K7-10J