Preview

Med denne status kan du få vist de scannede data fra originalerne og kontrollere sideantallet, før du sender dokumentet.
1.
Tryk på  → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Preview].
3.
Tryk på [Luk].
4.
Tryk på .
5.
Tryk på [Start afs.].
6.
Tryk på eller for at vælge den side, du vil kontrollere.
Du kan trykke på eller for at zoome ind eller ud.
Du kan trykke på , , eller for at angive det område, som du vil have vist, når du zoomer ind og ud på siden.
Du kan om nødvendigt også slette scannede sider.
Sådan sletter du en enkelt side:
Sådan sletter du flere sider efter hinanden:
Sådan sletter du en enkelt side:
Tryk på [Enkelt side] → [Slet side].
Tryk på [-] eller [+] for at vælge den side, du ønsker at slette.
Tryk på [Ja] → [Start sletning].
Sådan sletter du flere sider efter hinanden:
Tryk på [Flere sider] → [Slet side].
Tryk på [Første side] → tryk på [-] eller [+] for at vælge den første side i det område, der skal slettes.
Tryk på [Sidste side] → tryk på [-] eller [+] for at vælge den sidste side i det område, der skal slettes.
Tryk på [Ja] → [Start sletning].
7.
Tryk på [Start afs.].
18K7-10W