Afsendelse med en underadresse

Hvis modtagerens faxmaskine er kompatibel med ITU-T's (International Telecommunications Union-Telecommunications Sector) standard for underadresser og passwords, kan du sende dokumenter med forøget sikkerhed ved at vedhæfte en underadresse og et password til alle dine faxtransaktioner.
1.
Tryk på  → [Fax].
2.
Indtast faxnummeret → tryk på [Underadresse].
Hvis du har tilføjet flere linjer, skal du trykke på [Vælg detaljer].
Anvisninger i at udføre denne handling fra skærmbilledet Fax findes i "Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner."
VIGTIGT!
Du kan ikke indsætte en pause i starten af et nummer.
BEMÆRK!
Hvis du indsætter en pause i slutningen af nummeret, er pausen altid 10 sekunder lang.
Du kan anvende flere linjer i følgende tilfælde:
Hvis [Antal sendelinjer] er angivet til to linjer i [Indstil. for fjernafs. med fax] ved brug af funktionen Fjernfax (Se "Indstillinger for fjernafsendelse med fax.")
3.
Tryk på [Underadresse] eller [Password].
4.
Indtast underadressen og passwordet med - (taltaster) og .
5.
Tryk på [OK].
18K7-10Y