Paper Folding Unit-J1

Hvis Paper Folding Unit-J1 er monteret på Hæftningsfinisher-W1 PRO/Hæftefinisher-W1 PRO, kan papiret foldes på 5 forskellige måder (Z-Fold, Halv-Fold, C-Fold, Accordion Z-Fold, Dobbelt parallel-foldning).

Dele og deres funktioner

1.
Frontdæksel
Åbn dette dæksel for at fjerne fastklemt papir. (Se "Paper Folding Unit-J1 (Optional).")
2.
Foldeenhed
Åbn dette dæksel for at fjerne fastklemt papir. (Se "Paper Folding Unit-J1 (Optional).")
3.
Udgangsåbning
Det foldede papir afleveres i denne bakke.

Foldningsstatusser

Statussen Z-Fold

Paper Folding Unit-J1 folder A3- eller A4R-papir til henholdsvis A4- eller A5-format. Når du skal fremstille flere kopier af originaler af forskellige formater, gør Z-foldning det nemmere at håndtere papir med den samme forkant men med forskellig bredde.
Papir, der er foldet med en Z-fold, afleveres i den bakke, der er specificeret for Hæftningsfinisher-W1 PRO/Hæftefinisher-W1 PRO.
*1 Længden af forkant
*2 Fremføringsretning
VIGTIGT!
Hvis A4R Z-foldes, skal du bemærke, at indstillingen Automatisk orientering varierer afhængigt af originalens orientering.
Originalens orientering
Automatisk indstilling af orientering
Outputtets orientering
A4R
Til/Fra
A4R
A4
Kun Til*1
A4R*2
*1 Hvis Automatisk orientering er indstillet til 'Fra', kan dele af billedet blive skåret af.
*2 Hvis Automatisk orientering er indstillet til 'Til', vælges A4R automatisk. Men hvis Flet jobblokke er valgt, vælges A4R ikke automatisk.
Hvis A3- og A4-papir er ilagt sammen, Z-foldes kun A3-papiret. Selvom du indstiller originalen i A4-orientering og indstiller Automatisk indstilling af orientering til 'Til', vælges A4R-papir ikke, når du indstiller [Blandede originalform.].
BEMÆRK!
Z-foldningsfelterne er som vist på nedenstående tegning.GlaspladeFremfører
Hvis papir, der er blevet Z-foldet, er inkluderet i afleveringen, justeres arkene muligvis ikke ved afleveringen.

Statussen Halv fold

Hvert ark A4R-papir halvfoldes.
Papir, der er foldet med en halvfold, afleveres i den bakke, der er specificeret for Hæftningsfinisher-W1 PRO/Hæftefinisher-W1 PRO.
*1 Længden af forkant
*2 Fremføringsretning
BEMÆRK!
Halvfoldningsfelterne er som vist på nedenstående tegning.
Glasplade
Fremfører

Statussen C-Fold

A4R-print C-foldes for at ændre dem til en størrelse, der er mere praktisk, når de skal kuverteres.
Papir, der er foldes med en C-fold, afleveres i udgangsåbningen på Paper Folding Unit-J1.
*1 Længden af forkant
*2 Fremføringsretning
BEMÆRK!
C-foldningsfelterne er som vist på nedenstående tegning.
Glasplade
Fremfører

Statussen Accordion Z-Fold

Hvert ark A4R-papir foldes med en accordion Z-fold.
Papir, der er foldes med en accordion Z-fold, afleveres i udgangsåbningen på Paper Folding Unit-J1.
*1 Længden af forkant
*2 Fremføringsretning
BEMÆRK!
Accordion Z-foldningsfelterne er som vist på nedenstående tegning.
Glasplade
Fremfører

Statussen Dobbelt parallel-fold

Hvert ark A4R-papir foldes med en dobbelt parallel-fold.
Papir, der er foldes med en dobbelt parallel-fold, afleveres i udgangsåbningen på Paper Folding Unit-J1.
*1 Længden af forkant
*2 Fremføringsretning
BEMÆRK!
Felterne for dobbelt parallel-foldning er som vist på nedenstående tegning.
Glasplade
Fremfører
Papiret afleveres i følgende udgangsåbning, afhængigt af foldningsstatusserne.
Z-Fold/Halv-fold/: Hæftningsfinisher-W1 PRO/Hæftefinisher-W1 PRO
C-Fold/Accordion Z-Fold/Dobbelt parallel-fold: Paper Folding Unit-J1

Hæftningsstatus med staussen Z-fold

Når Paper Folding Unit-J1 er monteret, er papirformaterne, det maksimale antal ark og den papirvægt, der kan Z-foldes og hæftes, følgende:
A3:10 ark (60 g/m2 til 105 g/m2)
Når Paper Folding Unit-J1 er monteret, og der anvendes forskellige papirformater, beregnes det maksimale antal ark, der kan Z-foldes og hæftes, med følgende formel.
X + 2Y + 10Z ≤ 100
X = antal A4-ark, der ikke Z-foldes
Y = antal A3-ark, der ikke Z-foldes
Z = antal Z-foldede papirark
Eksempel:
50 ark A4-papir + 5 ark A3-papir (ét af A3-arkene er Z-foldet)50 + (2 x 4) + (10 x 1)
= 50 + 8 + 10
= 68
→68 ≤100
I dette tilfælde kan arkene hæftes.
50 ark A4-papir + 7 ark A3-papir (alle A3-arkene er Z-foldet)50 + (2 x 0) + (10 x 7)
= 50 + 0 + 70
= 120
→120 ≥ 100
I dette tilfælde hæftes arkene ikke.
18K7-046