Redigering af knappen Personlig/knappen Delt

Dette afsnit forklarer, hvordan du omdøber og sletter de registrerede Personlig-knapper/Delt-knapper. Til eksempel forklares proceduren for omdøbning og sletning af personlige knapper i dette afsnit.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på .
3.
Tryk på [Redigér knapper].
Hvis du redigerer knappens navn:
Hvis du sletter en Personlig-knap:
Hvis du redigerer knappens navn:
Vælg [Personlig] → vælg den Personlig-knap, der skal ændres → tryk på [Omdøb].
Redigér knapnavnet og kommentaren → tryk på [OK].
BEMÆRK!
For instruktioner om at indtaste knapnavnet og kommentaren kan du se "Registrering af en Personlig-knap/Delt-knap."
Tryk på [Luk].
Hvis du sletter en Personlig-knap:
Vælg [Personlig] → vælg den Personlig-knap, der skal slettes → tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].
Tryk på [Luk].

BEMÆRK!
Administratoren slette knapinformationer ved at logge på siden Administration af informationer om brugerindstillinger fra webbrowseren. (Se "Administration af informationer om brugerindstillinger (User Setting Information Management Service).")
18K7-1EF