Kantsletning

Med denne status kan du fjerne de streger og skygger, der fremkommer ved scanning af visse typer originaler. Der findes tre typer af kantsletning: [Originalkant- sletning], [Bogkant- sletning] og [Indbindings- margen].
Som eksempel forklares fremgangsmåden for valg af mailboks til lagringsplacering i denne sektion.
VIGTIGT!
Sørg for at anbringe din original på glaspladen. Originaler med kanthuller kan blive revet itu, hvis du anbringer dem i fremføreren. Anbring originalerne på glaspladen.

Originalkantsletning

Med denne status kan du slette de mørke kanter og streger, der forekommer rundt om kopien, hvis originalen er mindre end det valgte kopiformat. Du kan altid benytte denne status til at frembringe en blank kant rundt om det scannede billede.
Eksempel: Scanning af en A5-original til formatet A4.
Slet originalkant er ikke valgt
Slet originalkant er valgt
1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Kantsletning] → [Tilvalg].
4.
Tryk på [Originalkant- sletning].
For at angive formatet på den original du har anbragt: Tryk på [Skift] → vælg originalformatet → tryk på [OK].
VIGTIGT!
Du kan kun bruge Slet originalkant med de originalformater, der vises i touchpanelet.
5.
Angiv bredden på kantsletning.
Hvis du ønsker at angive den samme bredde for alle fire kanter:
Hvis du vil angive bredden for alle fire kanter separat:
Hvis du ønsker at angive den samme bredde for alle fire kanter:
Tryk på [-] eller [+] for at angive kantsletningsbredden.
Hvis du vil angive bredden for alle fire kanter separat:
Tryk på [Justér uafhængigt].
Vælg de ønskede kanter → tryk på [-] eller [+] for at angive deres respektive kantsletningsbredder.
For at vende tilbage til skærmbilledet for angivelse af samme mellemrum for alle fire kanter, skal du trykke på [Ensartet bredde].
6.
Tryk på [Luk] → [OK].

Bogkantsletning

Denne funktion sletter de mørke kanter og de midter- og konturlinjer, der fremkommer, hvis du scanner modstående sider i en bog.
Bogkantsletning er ikke valgt
Bogkantsletning er valgt
1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Kantsletning] → [Tilvalg].
4.
Tryk på [Bogkant- sletning].
For at angive formatet på den original du har anbragt: Tryk på [Skift] → vælg originalformatet → tryk på [OK].
VIGTIGT!
Du kan kun bruge Bogkantsletning med de originalpapirformater der vises i touchpanelet.
5.
Angiv bredden på kantsletning.
Hvis du ønsker at angive den samme bredde for alle fire kanter:
Hvis du ønsker at angive særskilt bredde for top, venstre, centrum, højre og bund:
Hvis du ønsker at angive den samme bredde for alle fire kanter:
Tryk på [Centreret] og [Sider] → tryk på [-] eller [+] for at angive den ønskede bredde på kantsletning.
Hvis du ønsker at angive særskilt bredde for top, venstre, centrum, højre og bund:
Tryk på [Justér uafhængigt].
Vælg de ønskede kanter → tryk på [-] eller [+] for at angive deres respektive kantsletningsbredder.
For at vende tilbage til skærmbilledet for angivelse af samme mellemrum for alle fire kanter, skal du trykke på [Ensartet bredde].
6.
Tryk på [Luk] → [OK].

Indbindingsmargen

Med denne status kan du slette skyggerne efter indbindingshuller fra originalerne på de scannede billeder.
Indbindingskantsletning er ikke valgt
Indbindingskantsletning er valgt
1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Kantsletning] → [Tilvalg].
4.
Tryk på [Indbindings- margen].
5.
Vælg den kant, hvor der findes indbindingshuller → tryk på [-] eller [+] for at angive den ønskede kantsletningsbredde.
Når du angiver indbindinghullers placering, antages det, at originalens forside vender opad.
6.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT!
Benytter du [Indbindings- margen], bliver kanterne, du ikke vælger, også slettet med 4 mm.
18K7-15R