Angivelse af en filserver med anvendelse af tasten Host-søgning (Windows (SMB))

1.
Tryk på → [Scan og send] → [Ny modtager].
2.
Tryk på [Fil].
3.
Tryk på dropdown-listen → vælg [Windows (SMB)].
4.
Tryk på [Værtssøgning].
5.
Indtast søgebetingelserne → tryk på [Start søgning].
[Arbejds- gruppenavn]:
Tryk på [Arbejds- gruppenavn] → indtast arbejdsgruppens navn → tryk på [OK].
[Værtsnavn]:
Tryk på [Værtsnavn] → angiv enten IP-adresse, FQDN eller NetBIOS-navn → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Når du angiver et NetBIOS-navn, kan du også anvende trunkeringer som * og ? som en del af dit søgekriterium.
Når du søger efter et hostnavn ved hjælp af trunkeringer, skal du sørge for også at angive en arbejdsgruppe.
Trunkeringer:
* (stjerne): Erstatter ét eller flere tegn (op til 15 tegn).
Eksempel: tri* → trinity, trinity1, trinity0002
?: Erstatter kun ét tegn.
Eksempel: tr?nity → trinity
6.
Vælg filserver ud fra søgeresultatet.
Hvis der er fundet søgeresultater:
Hvis der ikke er fundet søgeresultater:
Hvis der er fundet søgeresultater:
Angiv filserveren i overensstemmelse med trin 6 i "Angivelse af en filserver med brug af Browse-tasten (Windows (SMB))."
Hvis der ikke er fundet søgeresultater:
Angiv filserveren i henhold til trinnene 4 og 6 i "Angivelse af en filserver med brug af Browse-tasten (Windows (SMB))."
For at tilføje en anden modtager skal du trykke på [Næste modtager] → gentag trinnene 3 til 6.
7.
Tryk på [OK].
18K7-11Y