Lagring af nye adresser

Du kan gemme en modtager i den lokale adressebog eller på en hurtigkaldstast. Det sparer dig for besværet med at indtaste modtagerens adresse, hver gang du sender et job. Det gør det også muligt for dig at hente modtageren fra den lokale adressebog eller hurtigkaldstast, når du angiver forskellige indstillinger.

Om den lokale adressebog

Den lokale adressebog bruges til at gemme fax-, e-mail-, I-fax- og filserveradresser. Adressebogen er opdelt i 10 adresselister og hurtigkaldstaster. Du kan lagre op til 1.800 modtagere, herunder 1.600 modtagere i adresselisterne (1 til 10) og 200 modtagere på hurtigkaldstaster.
Registrering af en modtager i den lokale adressebog sparer dig for besværet med at indtaste modtagerens adresse, hver gang du sender et job. Ved at gemme din egen e-mailadresse kan du nemt angive en svar til-adresse og bruge funktionen Meddelelse om udført job.

BEMÆRK!
Hver adresseindtastning behandles som et enkelt element. Hvis du registrerer en bestemt e-mail-adresse i en gruppeadresse, tælles denne e-mail-adresse og gruppeadressen som to uafhængige elementer.
Du kan gemme og importere data fra lokale adressebøger ved brug af Remote UI. (Se "Loading Settings Information (Import Individually).")
Vil du administrere modtagere med statussen Administrér adressebogens adgangsnumre, skal du indstille [Administrér adressebogens adgangsnumre] til 'Til'. (Se "Administration af adressebogen med adgangsnumre.")
Hvis du mangler at angive en modtagerindstilling efter registrering af et adgangsnummer, vil du få vist skærmbilledet til angivelse af modtagerindstillinger igen.
Du kan indtaste op til syv cifre for adgangsnummeret. Hvis du indtaster færre end syv cifre, vil maskinen automatisk lagre adgangsnummeret med indledende nuller:
Eksempel: Hvis du indtaster <321>, gemmes <0000321>.
Du kan ikke lagre et adgangsnummer med udelukkende nuller, som f.eks. <0000000>. Hvis du indtaster et nummer, der starter med nuller, som f.eks. <02> eller <002>, ignoreres nullerne, og nummeret registreres som <0000002>, det samme, som hvis du blot indtaster <2>.
For instruktioner om at registrere, redigere eller slette et faxnummer fra en hurtigkaldstast, se "Lagring af nye adresser."
Du kan gemme disse modtagere på logskærmen for [Send] på skærmbilledet Statusmonitor/Annullér. (Se "Brug af modtagere for sendejobs.")
18K7-128