Registrering/redigering/sletning af favoritindstillinger

Du kan vælge en kombination af modtager og sendevalg og registrere dem på en favorittast. Der er 18 favorittaster, og du kan tildele dem praktiske navne og kommentarer. Denne funktion er nyttig til registrering af ofte anvendte sendevalg.

BEMÆRK!
Indstillingerne bliver ikke slettet fra [Favorit- indst.], heller ikke hvis der slukkes for strømmen.
Hvis du slette en adresse, der indgår i en favorittast, fra den lokale adressebog, bliver den også slettet fra de indstillinger, der er registreret i favorittasten.
Favoritindstillinger kan også registreres med tryk på → [Registrér favoritindstillinger]. Du kan også trykke på → [Redigér favoritindstillinger] for at redigere navnet og kommentarerne.
18K7-12L