Indstilling af filformat

Du kan angive filformatet til brug ved scanning af originaler.
1.
Tryk på   → [Scan og send] → angiv modtageren → tryk på filformat-knappen.
2.
Vælg et filformat til billedet, der skal sendes.
[JPEG]:
Sender filen i JPEG-format, hvis du vælger en anden farvestatus end sort/hvid.
[TIFF]:
Sender kun filen i TIFF-format, hvis du vælger sort/hvid.
[PDF]:
Sender filen i filformatet PDF, uanset farvestatus. Du kan også angive yderligere indstillinger.
[XPS]:
Sender filen i filformatet XPS, uanset farvestatus. Du kan også angive yderligere indstillinger.
[OOXML]:
Sender kun filen i Office Open XML (pptx, docx)-format, hvis du vælger farvestatus Fuldfarve eller Gråtone.
[TIFF/JPEG (Auto)]:
Sender billederne i enten TIFF-format (sort/hvid) eller JPEG-format (Gråtoneskala/Farvet). Hvis du vælger dette filformat, vises [TIFF/JPEG] på skærmbilledet Grundlæggende sendefunktioner.
VIGTIGT!
Sender du filen, der er gemt i Mailboks eller Boksen til hukommelsesmodtagelse, kan du ikke vælge OOXML til filformat.
Hvis du vælger [JPEG] eller [TIFF/JPEG (Auto)]:
Hvis du vælger[TIFF], [PDF], [XPS] eller [OOXML]:
Hvis du vælger [JPEG] eller [TIFF/JPEG (Auto)]:
Tryk på [OK].
Vælger du [JPEG] eller [TIFF/JPEG (Auto)], er [Opdel i sider] slået 'Til'.
Hvis du vælger[TIFF], [PDF], [XPS] eller [OOXML]:
Angiv, om du vil opdele din filer i separate sider → tryk på [OK].
Hvis du ønsker at opdele flere billeder og gemme dem som separate filer, du skal slå [Opdel i sider] 'Til'. Ønsker du at gemme billederne i en enkelt fil, skal du slå indstillingen 'Fra'.
BEMÆRK!
Du kan angive flere indstillinger, hvis du sender i formaterne PDF, XPS eller OOXML. Se anvisningerne i det følgende om valg af de enkelte typer PDF, XPS eller OOXML:
[Trace & Smooth]: Trace and Smooth
[Begrænsede farver]: PDF med begrænset farve
[OCR (Søgbar tekst)]: Søgbar PDF/XPS/OOXML
[Anvend politik]: Anvendelse af en politik
18K7-132