Begrænsning af adgang vha. godkendelse

Godkendelsen på denne maskine kræver brugerinformationer (brugernavn og password), når brugere tilgår maskinen, og kontrollerer disse informationer. Kun autoriserede brugere, der bliver godkendt korrekt, kan anvende maskinen. Du kan forhindre adgang af uautoriserede brugere ved at administrere maskinens brugerne. For at anvende godkendelsesstatus skal du først registrere informationerne for administratorer og de almindelige brugere.
Administratoren kan begrænse forskellige funktioner, som f.eks. Kopi, Print og Send, som hver bruger må anvende og begrænse det maksimale antal kopier/print, som hver bruger må fremstille. Og om nødvendigt kan administratoren begrænse indstillinger i "Indstillinger/Registrering".
Godkendelsesinformationer (administrator/almindelig bruger/uautoriseret bruger)
Administratoren håndterer brugerne ved at begrænse adgang for almindelige brugere og indstille begrænsninger af brugen vha. godkendelsesstatussen. Rettigheder for almindelige brugere kan indstilles pr. bruger. Ved at forhindre adgang af uautoriserede brugere kan administratorer reducere truslen om misbrug af maskinen samt informationslækager.
Du kan angive følgende funktioner til godkendelse:
Administration af afdelings-ID (Standardgodkendelse)
Du kan håndtere brugerne efter afdeling eller projekt ved at registrere afdelings-ID og PIN. Med Administration af Afdelings-ID kan du begrænse forskellige funktioner, som f.eks. Kopi, Print og Send, som hver afdeling kan anvende samt sidegrænser for Kopi, Scan og Print for hver afdeling. (Se "Administration af afdelings-ID.")
SSO-H (Single Sign-On H)
Med SSO-H kan du udføre brugergodkendelse ved at registrere brugernavne og passwords.
Der er to forskellige godkendelsesmetoder: Server-godkendelse, der udfører godkendelse med en ekstern server, der er tilsluttet maskinen, og Lokal enheds-godkendelse, der udfører godkendelse kun med brug af maskinen. Du kan anvende begge godkendelsesmetoder på samme tid. (Se "SSO-H (Single Sign-On H).")
Du kan også begrænse brug af bestemte enhedsfunktioner for hver bruger vha. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. (For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende adgangsadministration, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion.") Du kan f.eks. begrænse kopi/print-funktioner, som f.eks. farver og 2-sidet printning, eller brugen af de forskellige indstillinger i Indstillinger/Registrering.
Administration af informationer om brugerindstillinger (User Setting Information Management Service)
Med denne status kan du kæde informationer, som f.eks. brugernavnet og passwordet, der er indstillet for hver bruger, med SSO-H-bruger-informationerne.
Du kan slette de brugerindstillinger, som hver bruger anvender, fra siden Administration af informationer om brugerindstillinger. (Se "Administration af informationer om brugerindstillinger (User Setting Information Management Service).")
Indstillinger for Godkendelsesmetode til sendejobs
Du kan angive hvilke typer godkendelsesmetoder, du benytter til at tilgå personlige mapper eller eksterne servere, og hvilket brugernavn og password du anvender til godkendelsen. (Se "Indstillinger for Godkendelsesmetode til sendejobs.")
Integreret godkendelse
Med denne funktion kan du bruge logininformation, der bruges til at logge på maskinen, til andre former for godkendelse. Hvis en login-service understøtter Integreret godkendelse, kan brugere, der er logget på maskinen, betjene funktioner som f.eks. afsendelse til personlige mapper og adgang til LDAP-serveren eller filserveren, uden at skulle indtaste loginnavn og password.
Kontakt din lokale Canon-forhandler for oplysninger om, hvorvidt den login-service du benytter, understøtter Integreret godkendelse.
Du kan om nødvendigt deaktivere funktionen. (Se "Indstilling til deaktivering af Integreret godkendelse.")
18K7-24H