Nøglepar og servercertifikatindstillinger for krypteret TLS-kommunikation

Nøglepar og servercertifikatet er nødvendige for udførelse af TLS-krypteret kommunikation med følgende.
IPP-print og bekræftelse af Afdelings-ID'er/PIN-kode: Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6."
E-mail/I-faxindstillinger: Se "E-mail-/I-faxindstillinger."
Remote UI: Se "Remote UI."
MEAP-funktioner via en webbrowser: Se "MEAP-indstillinger."
Levering af enhedsinformationer: Se "Registrering/Sletning/Print af Levering af modtagere."
SMS af MEAP: Se "Specifying the TLS Encrypted Communication Settings."
Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver indstillinger for nøgleparret og servercertifikatet fra maskinens betjeningspanel.
Denne sektion beskriver også, hvordan man registrerer/redigerer en CA-certifikatfil, som er nødvendig for at kontrollere certifikatets gyldighed, og hvordan man verificerer certifikatets gyldighed med brug af certifikattilbagekaldelseslisten (Certificate Revocation List, CRL).
18K7-25F