Redigering af nøglepar og servercertifikater

Du kan bekræfte indstillingerne for registrerede nøglepar og servercertifikater. Du kan også slette et unødvendigt nøglepar og certifikat og kontrollere, hvorledes et nøglepar aktuelt anvendes.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indstillinger for certifikat].
3.
Tryk på [Liste med nøgler og certifikater] → [Nøgle-og certifikliste til denne maskine] → udfør følgende handling.
Er brugersignaturen deaktiveret, er det ikke nødvendigt at trykke på [Nøgle-og certifikliste til denne maskine]. Hvis du trykker på [Liste med nøgler og certifikater], ændres skærmbilledet til Liste med nøgler og certifikater.
Hvis vises til venstre for et nøglepar, er det ødelagt eller ugyldigt. Slet nøgleparret og registrér et nyt nøglepar. (Se "Generering af et nøglepar og servercertifikat" eller "Registrering af et nøglepar og en servercertifikatfil installeret fra en computer.")
BEMÆRK!
Device Signature Key er et nøglepar, der kræves til en enhedssignatur. For flere informationer kan du se "Angivelse/bekræftelse af et nøglepar og enhedscertifikat."
Hvis du vil bekræfte et servercertifikat:
Hvis du vil slette et registreret nøglepar:
Hvis du vil kontrollere, hvad et nøglepar anvendes til:
Hvis du vil bekræfte et servercertifikat:
Vælg nøgleparret for det servercertifikat, du vil bekræfte → tryk på [Certifikat- detaljer] → [Verficér cert.].
Hvis [Verficér cert.] er nedtonet eller <Nøglen er ødelagt eller ugyldig.> vises, kan du ikke anvende nøgleparret. Slet nøgleparret og registrér et nyt nøglepar. (Se "Generering af et nøglepar og servercertifikat" eller "Registrering af et nøglepar og en servercertifikatfil installeret fra en computer.")
Tryk på [OK].
Hvis du vil slette et registreret nøglepar:
Vælg det nøglepar, der skal slettes → tryk på [Slet].
VIGTIGT!
Nøglepar, for hvilke der vises 'Brugt' i <Status> kan ikke slettes, fordi de anvendes med IEEE802.1X-godkendelsen/IPSec, eller fordi TLS er indstillet til 'Til'. Tryk på [Vis brugs- placering] for at kontrollere den sikkerhedstype, nøgleparret anvendes til. For at slette et nøglepar, der kun anvendes med TLS, skal du indstille følgende indstillinger til 'Fra'. Et nøglepar, der anvendes til IEEE802.1X-godkendelsen/IPSec, kan ikke slettes.
<Use TLS> i [Remote UI] (Se "Remote UI.")
[Brug TLS] i [MEAP-indstillinger] (Se "MEAP-indstillinger.")
[IPP-printindstillinger] og [Bekræftelse af password til Adm. af Afd.-ID] (Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
<SMTP-modt.> i [E-mail-/I-faxindstillinger] (Se "E-mail-/I-faxindstillinger.")
[Begræns modt. for hver funktion] i [Indst. for Distribution af Enhedsinformation] (Se "Registrering/Sletning/Print af Levering af modtagere.")
Tryk på [Ja].
Hvis du vil kontrollere, hvad et nøglepar anvendes til:
Vælg et nøglepar, hvor der vises 'Brugt' for <Status> → tryk på [Vis brugs- placering].
Tryk på [OK].
4.
Tryk på [OK] → [OK] → [OK].
18K7-25K