Indstillinger for nummerering af kopisæt

Du kan angive de detaljerede indstillinger for Kopisætnummerering for kopi/mailboks-funktionerne. For flere informationer om statussen Nummerering af kopisæt kan du se "Nummerering af kopisæt" (Kopi) og "Nummerering af kopisæt" (Se gemte filer).
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Print- indstillinger].
3.
Tryk på [Indstillinger for nummerering af kopisæt] → [Til] for <Numm.indstilling> → angiv hver indstilling.
Ønsker du ikke at angive valg for kopinummerering, skal du trykke på [Fra].
<Numm.indstilling>
[Til]:
[Hele overfladen] og [Tal i 5 placeringer] er nedtonede og kan ikke vælges.
Du kan vælge mellem [10,5 pkt], [12,0 pkt] eller [14,0 pkt] for tekststørrelsen.
[Fra]:
Du kan vælge [Hele overfladen] eller [Tal i 5 placeringer].
Du kan vælge mellem [12,0 pkt], [24,0 pkt] eller [36,0 pkt] for tekststørrelsen.
Sådan printes ID-et/brugernavnet:
Sådan printes datoen:
Sådan printes brugerdefineret tekst:
Sådan printes ID-et/brugernavnet:
Tryk på [Til] for <ID/Brugernavn> → [Næste].
Vælg den måde, du ønsker at tilpasse de valgte eller indtastede tegn på siden → tryk på [OK].
Sådan printes datoen:
Tryk på [Til] for <Dato> → [Næste].
Vælg datoformatet → tryk på [Næste].
Vælg den måde, du ønsker at tilpasse de valgte eller indtastede tegn på siden → tryk på [OK].
Sådan printes brugerdefineret tekst:
Tryk på [Til] for <Tekst> → [Næste] → [Indtast].
Indtast teksten, der skal printes → tryk på [OK] → [Næste].
Har du registreret tegn i [Registrér tegn til sidenummer/vandmærke] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering), kan du vælge tegn fra listen.
Vælg den måde, du ønsker at tilpasse de valgte eller indtastede tegn på siden → tryk på [OK].
18K7-265