Indstilling af SSO-H-autentificering for indstillinger for levering af enhedsinformationer

Hvis du administrerer klientmaskinen med et MEAP-autentificeringssystem, kan du anvende Web Service Login Service (WLS) til at udføre SSO-H-autentificering på host-maskinen, når statussen Indstilling for levering af enhedsinformation anvendes.
Autentificeringen, der udføres på host-maskinen, afhænger af den SSO-H-autentificeringsmetode, der er indstillet på maskinen.
Hvis domæneautentificering anvendes til SSO-H på klientmaskinen:
Host-maskinen udfører Active Directory- og NTLM (NT LAN Manager) -autentificering.
Hvis autentificering af lokalenheder anvendes til SSO-H på klientmaskinen:
Host-maskinen udfører autentificering af lokalenheder.
Hvis domæneautentificering + autentificering af lokalenheder anvendes på klientmaskinen:
Host-maskinen udfører enten NTLM-autentificering eller autentificering af lokalenheder. Hvis der er indstillet et domænenavn på host-maskinen, udfører host-maskinen NTLM-autentificering.
For informationer om SSO-H, se "SSO-H (Single Sign-On H)."

Indstilling af SSO-H-autentificering på host-maskinen

For at bruge SSO-H-autentificering på host-maskinen er det nødvendigt på forhånd at registrere brugernavnet, passwordet og domænenavnet, der anvendes til autentificering.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Indstil MEAP- godkendelse] i <Overfører indstillinger> → angiv følgende indstillinger → tryk på [OK].
[Brugernavn]:
Tryk på [Brugernavn] → indtast brugernavnet til brug ved godkendelse→ tryk på [OK].
[Password]:
Tryk på [Password] → indtast passwordet for den bruger, du angav→ tryk på [OK]. Tryk på [Bekræft] → indtast det samme nummer igen for at bekræfte PIN-koden → tryk på [OK].
[Login- modtager]:
Tryk på [Login- modtager] → indtast domænenavnet → tryk på [OK]. Hvis [Login- modtager] er tom, når domæneautentificeting + autentificeting af lokalenheder anvendes på klientmaskinen, udføres autentificeting af lokalenheder på værtsmaskinen.
BEMÆRK!
Hvis autentificeting af lokalenheder anvendes for SSO-H på klientmaskinen, kan du kun anvende ASCII-tegn til passwordet.
4.
Tryk på [OK].

Indstilling af SSO-H-autentificering på klient-maskinen

Indstil, om SSO-H-autentificeting udføres på host-maskinen ved brug af statussen Indstilling for levering af enhedsinformation på klientmaskinen.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Enhedsadministration] → [Indst. for Distribution af Enhedsinformation].
3.
Tryk på [Brug MEAP-godk. ved modtagelse] i <Indst. for modtagelse> → angiv indstillingen → tryk på [OK].
VIGTIGT!
Hvis du bruger en maskine, der ikke understøtter SSO-H-autentificering for host-maskinen, skal du indstille [Brug MEAP-godk. ved modtagelse] til 'Fra'.
18K7-272