Lim-indbindingens trimmede format

Du kan registrere finishing-formater for lim-indbindingen, give dem navne og redigere eller slette dem efter behov. Denne status er nyttig til registrering af ofte anvendte finishing-formater.
Denne status kan indstilles, når Perfect Binder-E1 er monteret. For yderligere informationer, se betjeningshåndbogen for Perfect Binder-E1.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Registrér Finishing-format].
3.
Tryk på [Lim-indbindingsenheds finishing-format].
4.
Vælg en ønsket indstilling blandt følgende elementer:
Sådan registreres/redigeres et finishing-format for lim-indbindingen:
Sådan registreres et navn for finishing-formatet for lim-indbindingen:
Sådan slettes et finishing-format for lim-indbindingen:
Sådan registreres/redigeres et finishing-format for lim-indbindingen:
Vælg en knap ([S1] til [S5]) for at registrere eller redigere et finishing-format → tryk på [Registrér/Redigér].
Tryk på [X] og [Y] → indtast værdierne → tryk på [OK].
Du kan også anvende taltasterne til at indtaste værdier.
Sådan registreres et navn for finishing-formatet for lim-indbindingen:
Vælg en tast ([S1] til [S5]), som du vil navngive → tryk på [Omdøb].
Indtast et nyt navn → tryk på [OK].
Sådan slettes et finishing-format for lim-indbindingen:
Vælg det finishing-format, du vil slette → tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].
5.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT!
Sørg for at kontrollere disse indstillinger før du sletter dem.
BEMÆRK!
Hvis du vælger en tast, som allerede indeholder indstillinger, bliver disse indstillinger vist.
Hvis du laver fejl, når du indtaster værdier, skal du trykke på (Slet) → indtast de korrekte værdier.
Du kan også navngive knapper, der ikke indeholder indstillinger.
For instruktioner om at indtaste tegn kan du se "Indtastning af tegn i touchpanelet."
Hvis du trykker på [OK] uden at indtaste noget, vender knappen tilbage til dens aktuelle navn (standard S1 til S5).
Indstillingerne for papirformatet bliver ikke slettet fra hukommelsen, heller ikke hvis der slukkes for strømmen.
18K7-09W