Registrering af en e-mail-adresse

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Angiv modtager] → [Registrér modtagere] → [Registrér ny adresse].
3.
Tryk på [E-mail].
4.
Tryk på [Navn].
5.
Indtast modtagernavnet → tryk på [Næste].
6.
Tryk på dropdown-listen → vælg en adresseliste fra 1 til 10.
Adresselister er en bekvem måde at klassificere modtagerne på.
Den e-mailadresse, du indtaster, vil blive lagret i den adresseliste, du vælger her.
7.
Tryk på [E-mail- adresse].
8.
Indtast e-mailadressen → tryk på [OK].
9.
Vælg en af følgende for <Delte data>.
[Til]: Vælg [Til], hvis modtagermaskinen har en funktion, der kan kombinere delte data, som modtages.
[Fra]: Vælg [Fra], hvis modtagermaskinen ikke har en funktion, der kan kombinere delte data, eller hvis du ikke ønsker at dele de sendte data.
Hvis mængden af data, som sendes, overstiger den grænse, der er angivet i [Største datamængde til afs.] i [Funktionsindstillinger] ( Indstillinger/Registrering), bliver data opdelt ved afsendelse. Hvis den sendte datamængde overstiger værdien, der er angivet for [Største datamængde til afs.] når 'Fra' er valgt for Delte data, bliver data opdelt i sider og afsendt som flere e-mails.
VIGTIGT!
Sørg for at kontrollere specifikationerne på modtagerens e-mail-software, før du vælger denne status. Der kan måske opstå en sendefejl, hvis modtagerens e-mailsoftware ikke kan kombinere delte data.
BEMÆRK!
For flere informationer om største datastørrelse for afsendelse kan du se "Største datamængde ved afsendelse."
10.
Tryk på [Luk] → [OK].
Hvis du udfører Styring af adgangsnummer for adressebogen, så udfør følgende handling.
Tryk på [Næste] → [Adgangs- nummer] → [Adgangs- nummer].
Indtast adgangsnummeret med - (taltaster) → tryk på [Bekræft].
Indtast adgangsnummeret igen til bekræftelse → tryk på [OK] → [OK].
18K7-0F9