Registrering af gruppeadresser

Med funktionen Gruppeadresse kan du oprette en gruppe. Du kan registrere forskellige modtagertyper (som f.eks. e-mail-, I-fax- eller filservermodtagere) som en enkelt gruppe.
Du kan registrere op til 256 modtagere i en gruppeadresse.
VIGTIGT!
Hvis du ønsker at lagre en gruppeadresse, skal du lagre modtagerne først, såsom faxnumre, e-mailadresser og filserveradresser.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Angiv modtager] → [Registrér modtagere] → [Registrér ny adresse].
3.
Tryk på [Gruppe].
4.
Tryk på [Navn].
5.
Indtast navnet på gruppen → tryk på [Næste].
6.
Tryk på dropdown-listen → vælg en adresseliste fra 1 til 10.
Adresselister er en bekvem måde at klassificere modtagerne på.
Den gruppeadresse, du indtaster, vil blive lagret i den valgte adresseliste.
7.
Tryk på [Tilføj fra adressebogen] eller [Gem i Mailboks].
For at lagre modtagere i en gruppeadresse, skal modtagerne være lagret i den adresselisten, der indeholder gruppeadressen.
For at slette en modtager: Vælg modtageren, du vil slette → tryk på [Slet].
Hvis du vælger [Tilføj fra adressebogen]:
Hvis du vælger [Gem i Mailboks]:
Hvis du vælger [Tilføj fra adressebogen]:
Vælg modtageren, der skal registreres, fra adressebogen → tryk på [OK].
Hvis du vælger en modtager, der er gemt med et adgangsnummer: Tryk på [Adgangs- nummer] → angiv adgangsnummeret. (Se Registrering af en e-mail-adresse og "Lagring af faxnumre.")
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
Du kan begrænse typerne på de modtagere, der bliver vist i resultatlisten, ved at trykke på dropdown-listen og vælge den ønskede type modtager.
For at kontrollere detaljerede informationer for en valgt modtager: Vælg modtageren → tryk på [Detaljer]. Tryk [OK] for at returnere til det forrige skærmbillede.
Gentag trin 7 for at registrere andre adresser efter ønske.
BEMÆRK!
[Adgangs- nummer] vises kun på skærmen, hvis [Administrér adressebogens adgangsnumre] er sat 'Til' i [Angiv modtager] (Indstillinger/Registrering). (Se "Administration af adressebogen med adgangsnumre.")
Hvis du vælger [Gem i Mailboks]:
Vælg den ønskede mailboks på skærmbilledet Mailboksvalg → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Du kan kun lagre en mailboks i en gruppeadresse.
8.
Tryk på [Luk] → [OK].
Hvis du udfører Styring af adgangsnummer for adressebogen, så udfør følgende handling.
Tryk på [Næste] → [Adgangs- nummer] → [Adgangs- nummer].
Indtast adgangsnummeret med - (taltaster) → tryk på [Bekræft].
Indtast adgangsnummeret igen til bekræftelse → tryk på [OK] → [OK].

BEMÆRK!
Hvis du vælger at lagre en gruppeadresse, kan du kun vælge modtagere, der er registreret i den samme adresseliste.
Du kan registrere e-mailadresser, I-faxadresser, filserveradresser og placeringer i mailbokse i en gruppeadresse.
Hvis Sæt til ekstern fax er aktiveret, kan du også gemme faxnumre i en gruppeadresse.
Du kan ikke sende til en gruppeadresse, der inkluderer en filserver, hvor Indtast password hver gang er indstillet til 'Til'. (Se "Registrering af en filserveradresse.")
18K7-0FF