Angivelse af udbakke

Du kan bestemme, hvilken udbakke der skal anvendes til specifikke funktioner.
Udbakke A, B eller C varierer i henhold til det tilbehør, der er monteret på maskinen.
Denne status kan indstilles, når et af følgende tilbehør er monteret. (Se "Hæftningsfinisher-W1 PRO/Hæftefinisher-W1 PRO/Puncher Unit-BT1/Hulleenhed-BU1," "Hæftningsfinisher-T1/Hæftefinisher-T1/Ekstern hulleenhed (2/4 huller)-C1/Ekstern hulleenhed (4 huller)-C1,""High Capacity Stacker-H1.")
Monteret ekstraudstyr
Standardindstillinger
Bakke A/B/C
Hæftningsfinisher-W1 PRO
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Hæftefinisher-W1 PRO
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Hæftningsfinisher-W1 PRO + High Capacity Stacker-H1
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Bakke C: 1 Modtag, 1 Andet
Hæftefinisher-W1 PRO + High Capacity Stacker-H1
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Bakke C: 1 Modtag, 1 Andet
Hæftningsfinisher-T1
Bakke A: 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Bakke C: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
Hæftefinisher-T1
Bakke A: 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Bakke C: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Indstillinger for udbakke].
4.
Angiv indstillinger for udbakke og prioritet for bakke A/B/C → tryk på [OK].
[Andet] bruges til at indstille prioriteten for printning af rapporter.
Hvis du kun vil bruge en udbakke til en enkelt funktion, skal du kun vælge den funktion.
Vælg den bakkestartposition, der skal anvendes, når job behandles, på dropdown-listen <Startpos. for bakke>*.
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Bakke B]: Bakke B flytter tættere på output-området.
[Bakke C]: Bakke C flytter tættere på outputområdet.
[Fra]: Startposition for bakke er ikke valgt. Outputbakken stopper på den position, hvor den er, når printning afsluttes.
* Kun tilgængelig, når Hæftningsfinisher-T1 eller Hæftefinisher-T1 er monteret.

VIGTIGT!
Hvis en af bakkerne bliver fyldt, vil maskinen automatisk bruge en anden bakke, der er angivet til samme funktion. Det anbefales imidlertid, at du kun udpege en bakke til I-faxdokumenter for at undgå, at de går tabt.
BEMÆRK!
Du kan angive en udbakke til flere funktioner.
Prioriteten af leveringsdestinationerne bestemmes af rækkefølgen for de valgte udbakker. Prioriteten vises som "1" og "2".
18K7-07Y