Herpositioneren van nieten voor rugnieten

U kunt de nietmachine van de rugnieteenheid herpositioneren na het verwijderen van een vastgelopen nietje of na het vervangen van de nietpatroon. Het herpositioneren van de rugnietjes treedt in werking wanneer er verschillende vellen papier naar de rugnieteenheid worden getransporteerd en daar worden geniet.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Booklet Finisher-W1 PRO of de Booklet Finisher-T1 is aangesloten. (Raadpleeg "Staple Finisher-W1 PRO/Booklet Finisher-W1 PRO/Ponseenheid-BT1/Ponseenheid-BU1," "Staple Finisher-T1/Booklet Finisher-T1/Externe 2/4 gaten ponseenheid-C1/Externe 4 gaten ponseenheid-C1.")
BELANGRIJK
Gebruik papier van 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4R, gebruikersformaat (210 mm x 279,4 mm tot 320 mm x 457 mm) voor de procedure voor het opnieuw bepalen van de positie voor rugnieten.
Zorg ook dat u alle uitgevoerde boekjes van het boekjesblad van de afwerkeenheid of van de stapelaar van het snijsysteem neemt voordat u de procedure uitvoert.
Deze modus kan niet worden gebruikt als er transparanten/calqueerpapier worden ingevoerd. Open de papierlade of het papiermagazijn met de transparanten/calqueerpapier, houd de lade of de klep geopend zodat er geen transparanten/calqueerpapier kunnen worden ingevoerd en activeer dan deze modus.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen actie] → [Herpositioneren van rugnietje].
3.
Druk op [Start].
N.B.
Het voor het herpositioneren van de rugnietjes vereiste papier wordt automatisch naar de rugnieteenheid getransporteerd.
18JC-0KX