Gedownloade firmware toepassen

U kunt de gedownloade firmware op de machine activeren.
BELANGRIJK
Om deze procedure te kunnen uitvoeren, dient u bij de machine aan te melden als administrator. (Zie "Logging In to the Machine as an Administrator.")
N.B.
Als Toepassingstijdstip in de Afleverinstellingen is ingesteld op [Auto] is deze stap niet nodig.
De firmware die is gedownload met de geplande update kan tevens worden toegepast.

Via het aanraakscherm

1.
Druk op  .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Licentie/Overige] → [Registreer/Update software].
3.
Druk op [Update Firmware] → [Apply Firmware].
4.
Druk op [Yes].
Als de toepassing is voltooid, wordt de machine automatisch opnieuw opgestart.

Werken met de externe UI

1.
Via de bovenste pagina van de externe UI, klikt u op [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Druk op [Afgeleverde update] → [Firmware toepassen].
3.
Klik op [Ja].
Als de toepassing is voltooid, wordt de machine automatisch opnieuw opgestart.
18JC-027