Fax TX rapport/FAX FOUT TX RAPPORT

Een Fax TX-rapport kan automatisch worden afgedrukt nadat de documenten zijn verzonden. U kunt de machine ook instellen om een Fax TX-rapport alleen af te drukken wanneer een verzendfout optreedt en het Fax TX-rapport zo aanpassen dat het eerste deel van het document ook op het rapport wordt afgedrukt zodat u de inhoud van het document kunt bekijken.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
Onderstaand worden de items die voor het rapport zijn afgedrukt en een beschrijving van elk item weergegeven.

OPDR. NR.

Het viercijferige getal dat automatisch wordt toegewezen wanneer uw document kan worden verzonden, wordt afgedrukt.

AFD. ID

Als Afdelings-ID beheer is ingesteld, wordt het Afdelings-ID afgedrukt.

BESTEMMINGSADRES

Van het faxnummer van de bestemming worden maximaal de eerste 48 cijfers afgedrukt.

SUBADRES

Indien aangegeven wordt een subadres afgedrukt. Om beveiligingsredenen wordt het wachtwoord niet afgedrukt.

ID BESTEMMING

De BESTEMMING ID van de andere partij wordt afgedrukt.

STARTTIJD

De datum en het tijdstip (volgens het 24-uur systeem) waarop verzending van het document is gestart, wordt afgedrukt.

TX/RX TIJD

De tijd die het duurt om het document van begin tot eind te verzenden wordt afgedrukt (in minuten en seconden).

PAG.

Het aantal pagina's dat werd verzonden is afgedrukt.

RESULTAAT

Drukt "OK" of "NG" af.
Als een verzendopdracht is geannuleerd, wordt op het verzendrapport in de kolom Resultaten <STOP> afgedrukt.
OK:
Het verzenden is voltooid.
NG:
Verzenden mislukt. De foutcode wordt ook afgedrukt naast "NG."
N.B.
Als er geen afbeelding is bijgevoegd, verschijnt <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY> onder de titel.
Als er geen geschikte bestemming is, wordt "---" afgedrukt.

Afdrukken van Fax TX-rapport

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Faxinstellingen].
3.
Druk op [Fax TX rapport].
4.
Druk op [Alleen bij fout] of [Aan].
Druk op [Uit] als u het rapport niet wilt afdrukken.
Als u een deel van het verzonden document wilt afdrukken op het Fax TX rapport, selecteert u [Aan] voor <Rapport met TX beeld>.
5.
Druk op [OK].

N.B.
Als [TX rapport] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) is ingesteld op 'Alleen bij fout' of 'Aan', wordt er een Verzenden TX-rapport afgedrukt met het Fax TX-rapport.
Als een groepsverzending wordt uitgevoerd wanneer Fax TX-rapport is ingesteld op 'Aan', zal een Fax multi RX-rapport worden afgedrukt. (Zie "FAX MULTI TX RAPPORT.")
18JC-02S