FAX MULTI TX RAPPORT

Als een groepsverzending wordt uitgevoerd wanneer [Fax TX rapport] is ingesteld op 'Aan', zal er automatisch een Fax multi RX-rapport worden afgedrukt. (Zie "Fax TX rapport/FAX FOUT TX RAPPORT.")
U kunt ook een Fax Multi TX rapport afdrukken met een afbeelding van het verzonden origineel.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
Onderstaand worden de items die voor het rapport zijn afgedrukt en een beschrijving van elk item weergegeven.

OPDR. NR.

Het viercijferige getal dat automatisch wordt toegewezen wanneer uw document kan worden verzonden, wordt afgedrukt.

AFD. ID

Als Afdelings-ID beheer is ingesteld, wordt het Afdelings-ID afgedrukt.

PAG.

Het aantal pagina's dat werd verzonden is afgedrukt.

ONVOLLEDIGE TX/RX

Bij onvolledige verzending worden het faxnummer en de naam van de bestemming afgedrukt.

TRANSACTIE OK

Het faxnummer en de naam van de bestemming waarvoor een succesvolle verzending is uitgevoerd worden afgedrukt.

FOUT

Als er zich een verzendfout voordoet, worden het faxnummer en de naam van de bestemming afgedrukt.

N.B.
Als er geen afbeelding s bijgevoegd, verschijnt <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY> onder de titel.
Als het onduidelijk is of het document op de bestemming is ontvangen, wordt "--" afgedrukt.
18JC-02U