Zoom met lengte

Met deze modus kunt u originelen vergroten of verkleinen door de afzonderlijke afmetingen van het origineel en het kopieerpapier in te voeren. U kunt een zoompercentage instellen van 25% t/m 400%.
1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Zoompercentage] → [Ingest. met lengte].
3.
Selecteer het horizontale en verticale zoompercentage voor het origineelformaat en kopieformaat.
Als u het horizontale en verticale zoompercentage niet wilt wijzigen, selecteert u [XY zelfde verhouding]. Om het zoompercentage te wijzigen, selecteert u [XY onafhankelijk].
Als u [XY zelfde verhouding] selecteert:
Als u [XY onafhankelijk] selecteert:
Als u [XY zelfde verhouding] selecteert:
Voor de horizontale (X) en verticale (Y) assen kunt u dezelfde kopie(zoom)percentages instellen.
Druk op [XY zelfde verhouding].
Druk op [Origineelform.] → voer een waarde in.
Druk op [Kopieformaat] → voer een waarde in.
U kunt of de breedte of de lengte van het origineelformaat invoeren. Als u de breedte van het origineelformaat invoert, zorg dan dat u ook de breedte van de kopie invoert, en omgekeerd.
Als u [XY onafhankelijk] selecteert:
Voor de horizontale (X) en verticale (Y) assen kunt u verschillende zoompercentages instellen.
Druk op [XY onafhankelijk].
Druk op [X] en [Y] voor <Origineelform.> → voer elke waarde in.
Druk op [X] en [Y] voor <Kopieformaat> → voer elke waarde in.
U kunt of de breedte of de lengte van het origineelformaat invoeren. Als u de breedte van het origineelformaat invoert, zorg dan dat u ook de breedte van de kopie invoert, en omgekeerd.
4.
Druk op [OK].
De machine berekent automatisch het juiste zoompercentage op basis van de door u ingevoerde waarden. De originele afbeelding kan echter iets worden afgesneden, dit is afhankelijk van het papierformaat.
Als de machine een zoompercentage berekent dat minder is dan 25% of meer dan 400%, dan verschijnt een melding dat waarden kleiner dan 25% worden gewijzigd in 25% en dat waarden boven de 400% worden aangepast naar 400%.

N.B.
De machine converteert de aangegeven formaten in een kopie (zoom) percentage (%) met gebruik van de volgende formule. Het resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.)
Zoompercentage (%) = (kopieerformaat (gegevensuitvoer)/origineelformaat) x 100
18JC-0WH