Boekjemodus

Met deze modus kunt u kopieën uitvoeren als boekjes.
Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om deze functie te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."
Boekje met rugnieten
Deze modus stelt u in staat enkelzijdige of dubbelzijdige originelen zo te kopiëren, dat de kopieën kunnen worden gebruikt voor een boekje.
Verdeeld boekje
Met deze modus kunt u van een groot document met veel pagina's een verdeeld boekje maken.
Kruip (Verplaatsing) correctie
Deze modus stelt u in staat de positie van afbeeldingen in een boekje aan te passen door de breedte van de verplaatsing tussen de buitenste en de middelste pagina van het boekje te berekenen.
*1 Afgesneden
*2 Nadat de pagina's zijn afgesneden, zijn de buitenmarges van alle pagina's gelijk.
*3 De binnenmarges zijn zo ingesteld dat de buitenmarges van de buitenste pagina's breder zijn dan de binnenmarges van de binnenste pagina's. De plaats van de afbeeldingen op elke pagina wordt aangepast door het berekenen van de mate van verplaatsing tussen de buitenste en de binnenste pagina van het boekje.
Snijden
Wanneer zowel de Boeksnijsysteem-F1 als de Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten:
In de modus Rugnieten worden de voorranden en boven-/onderranden van afdrukken bijgesneden.
Wanneer alleen de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten:
In de modus Rugnieten worden de voorranden van afdrukken bijgesneden.
Rugpers
Met deze modus kunt u de rug van een geniet boekje aandrukken, zodat het boekje platter wordt.
N.B.
De functie [Rugpers] werkt alleen goed als u meer dan negen vellen papier (inclusief een voorblad) van rugniet voorziet.
BELANGRIJK
De modi Rugnieten en Verdeeld boekje kunnen alleen worden ingesteld als de Booklet Finisher-W1 PRO/Booklet Finisher-T1 is aangesloten.
De modus Rugpers kan alleen worden ingesteld als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten.
De modus Afsnijden kan alleen worden ingesteld als de optie Boeksnijsysteem-F1 of Boeksnijsysteem met twee messen-A1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO.
U kunt [Snijden] alleen instellen wanneer u [Rugnieten] selecteert.
Zorg dat het juiste type papier is ingesteld. Wanneer u afdrukt op speciale papiertypen, zoals dik papier of transparanten, dient u het juiste papiertype in te stellen, vooral als u dik papier gebruikt. Als het type papier niet goed is ingesteld, kan dit een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de afbeelding. Bovendien kan de fixeereenheid vuil worden en onderhoudsreparatie vergen, of het papier kan vastlopen.
Plaats originelen met een verticale oriëntatie (portret) in verticale richting. Als deze originelen horizontaal worden geplaatst, worden de even genummerde pagina's ondersteboven afgedrukt.
De nauwkeurigheid van de vouwen die in de modus Rugnieten worden gecreëerd, kan afhankelijk van het papiertype en het aantal vellen variëren.

1.
Druk op  → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Boekje].
3.
Geef de gedetailleerde boekinstellingen aan.
Als u een dubbelzijdig origineel plaatst, druk op [2-Zijdig origineel] → selecteer het type dubbelzijdig origineel → druk op [OK].
[Type boek]:
De voor- en achterzijden van het origineel hebben dezelfde boven-onder oriëntatie.
[Type kalender]:
De voor- en achterzijde van het origineel hebben een wisselende boven-onder oriëntatie.
Boekje scannen:
Vouwen en rugnieten:
Omslag toevoegen:
Het afwerkformaat selecteren:
Origineelformaat en lay-outformaat van het boekje selecteren:
Boekje scannen:
Druk op [Boekje scan] → selecteer het origineelformaat → druk op [OK].
Om elke pagina van het origineel te vouwen als 2 pagina's van het boekje, drukt u op [Geen boekje scan maken] → selecteer het origineelformaat → druk op [OK].
N.B.
Als de modus Boekje scannen niet wordt gebruikt, kunt u niet de lay-out van dubbelzijdige originelen selecteren.
Als de modus Boekje scannen niet wordt gebruikt, kunt u de [Auto] van het origineel niet selecteren.
U kunt [2-Zijdig origineel] niet selecteren als A6R het geselecteerde origineelformaat is.
Vouwen en rugnieten:
Druk op [Vouwen + Rugnieten].
Als u niet wilt rugnieten, selecteert u [Alleen vouwen].
Als u de modi Vouwen en Rugnieten niet wilt instellen, selecteert u [Niet vouwen].
N.B.
In het navolgende staat het maximale aantal vellen papier dat per keer kan worden voorzien van een rugnietje. Als u meer vellen van rugnieten, stel dan de modus Verdeeld boekje in, anders wordt het boekje niet voorzien van een rugniet.
Als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten: 25 vel
Als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten: 16 vel
Hieronder ziet u het maximumaantal vellen dat tegelijkertijd kan worden gevouwen wanneer [Alleen vouwen] wordt geselecteerd:
Als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten: vijf vellen
Als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten: één vel
Omslag toevoegen:
Druk op [Voeg omsl. toe] → [Afdrukken].
Druk op [Blanco laten] als u niet op de omslagpagina wilt kopiëren.
Als u omslagpapier invoert via de Documentinvoegeenheid-N1, selecteert u [Blanco laten].
Als u [Boekje scan] hebt geselecteerd, kunt u <Voorblad>, <Binnenzijde voorblad>, <Achterblad binnen> en <Achterblad> afzonderlijk instellen.
Om het papier voor de omslag in te stellen, drukt u op [Wijzigen] → selecteer de papierbron → druk op [OK].
Als u de Papiertafel-B1 wilt selecteren wanneer voor de huidige of gereserveerde opdracht al een papierformaat/type papier is ingesteld, drukt u op [Wijzig papier papiertafel].
BELANGRIJK
U moet hetzelfde papierformaat voor de omslag selecteren dat voor het hoofddocument is gebruikt.
Als u voorbedrukt papier voor de omslagpagina in de documentinvoegeenheid plaatst, moet u het papier met de tekstzijde omhoog plaatsen.
Als u het papier Dik 3 of Dik 4 gebruikt, kunt u alleen afdrukken op <Binnenzijde voorblad> of <Achterblad binnen>.
In het navolgende staat het papiergewicht dat u kunt gebruiken als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten.
Voor de omslag en het hoofddocument: 52 g/m2 tot 300 g/m2 (14 lb bond tot 110 lb omslag)
In het navolgende staat het papiergewicht dat u kunt gebruiken als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten.
Voor het hoofddocument: 60 g/m2 tot 220 g/m2 (16 lb bond tot 80 lb omslag)
Voor de omslag: 60 g/m2 tot 256 g/m2 (16 lb bond tot 140 lb omslag)
N.B.
Als u een omslag toevoegt, is 10 het maximale aantal sets dat op het opvangblad voor de Booklet Finisher-T1 kan worden uitgevoerd.
Het afwerkformaat selecteren:
Druk op [Type opening] → selecteer het afwerkformaat → druk op [OK].
[Links openend]:
Er wordt een boekje gemaakt dat naar links opent.
[Opent rechts]:
Er wordt een boekje gemaakt dat naar rechts opent.
N.B.
U kunt [Type opening] alleen selecteren als u [Boekje scan] instelt.
Origineelformaat en lay-outformaat van het boekje selecteren:
Druk op [Wijzigen] voor <Origineelform.>.
Selecteer het formaat van het geplaatste origineel → druk op [OK].
U kunt [Auto] selecteren om het papierformaat automatisch te selecteren.
Druk op [Wijzigen] voor <Layoutformaat>.
Selecteer het papierformaat voor de afwerking → druk op [OK].
Als u de Papiertafel-B1 wilt selecteren wanneer voor de huidige of gereserveerde opdracht al een papierformaat/type papier is ingesteld, drukt u op [Wijzig papier papiertafel].
4.
Druk op [Stel details in] → geef de gedetailleerde instellingen van het boekje op.
Als u geen gedetailleerde instellingen wilt opgeven, gaat u naar stap 6.
Maken van een verdeeld boekje:
De kruipcorrectie instellen:
Bijsnijden van de randen van het boekje (wanneer zowel de Boeksnijsysteem-F1 als de Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten):
De randen van het boekje bijsnijden (wanneer de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten):
De kracht van de rugpers aanpassen:
Aanpassen van rugnietpositie:
Aanpassen van vouwpositie:
Maken van een verdeeld boekje:
Druk op [Verdeeld boekje] → stel het aantal te verdelen pagina's in → druk op [OK].
N.B.
Als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten, is het aantal boekjes met rugnietjes dat op het boekjesblad kan worden opgestapeld afhankelijk van het aantal vellen papier waar de boekjes uit bestaan, het papierformaat en of het boekje een dik omslagblad heeft (van 106 g/m2 [29 lb bond] of meer).
Aantal te gebruiken vellen papier
Aantal afdrukken dat in de extra boekjeslade past
Gebruik van ander papier dan A4R/LTRR zonder dik papier (106 g/m2 [29 lb bond] of dikker) voor de omslag
Gebruik van ander papier dan A4R/LTRR met dik papier (106 g/m2 [29 lb bond] of dikker) voor de omslag
A4R-/LTRR-papier gebruiken
1 t/m 5 vellen:
30 sets
25 sets
20 sets
6 tot 10 vellen:
25 sets
20 sets
15 sets
11 tot 15 vellen:
15 sets
15 sets
10 sets
16 tot 20 vellen:
15 sets
10 sets
10 sets
Als het Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten op de Booklet Finisher-W1 PRO, biedt het blad plaats aan 30 afdrukken.
Als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten, is het aantal boekjes met rugnietjes dat op het boekjesblad kan worden opgestapeld afhankelijk van de papiersoort, het papiergewicht en het aantal vellen papier waar de boekjes uit bestaan.
Type papier en papiergewicht
Aantal te gebruiken vellen papier
Aantal afdrukken dat in de extra boekjeslade past
Dun/Normaal (60 tot 81,4 g/m2 [16 lb bond tot 21 lb bond])
1 tot 5 vellen:
25 sets
6 tot 10 vellen:
15 sets
11 tot 16 vellen:
10 sets
Normaal/Dik (81,5 tot 105 g/m2 [22 lb bond tot 28 lb bond])
1 tot 5 vellen:
25 sets
6 tot 10 vellen:
15 sets
Dik/Gecoat (106 tot 150 g/m2 [29 lb bond tot 40 lb bond])
1 tot 5 vellen:
10 sets
Dik/Gecoat (151 tot 209 g/m2 [40 lb bond tot 110 lb index])
1 tot 4 vellen:
10 sets
Dik/Gecoat (210 tot 220 g/m2 [80 lb bond])
1 tot 3 vellen:
10 sets
De kruipcorrectie instellen:
Druk op [Kruip- correctie] → selecteer de correctiemethode → druk op [OK].
Als u [Handmatig] selecteert, druk dan op of om de correctiebreedte aan te passen.
Bijsnijden van de randen van het boekje (wanneer zowel de Boeksnijsysteem-F1 als de Boeksnijsysteem met twee messen-A1 zijn aangesloten):
Druk op [Snijden].
N.B.
U kunt [Snijden] alleen instellen wanneer u [Vouwen + Rugnieten] selecteert.
Als u de rand van het boekje wilt bijsnijden door het afwerkformaat op te geven, drukt u op [Opgeven volg. afwerkformaat] → selecteer [Verticaal afsnijden] of [3-v. snijden] en voer het gewenste afwerkformaat in → druk op [OK] → [OK].
N.B.
Als u het geconfigureerde afwerkformaat wilt registreren en bewerken, drukt u op [Reg.].
Als u de rand van het boekje wilt bijsnijden door de snijbreedte op te geven, drukt u op [Opgeven volg. afsnijdbreedte] → selecteer [Verticaal afsnijden] of [3-v. snijden] en voer de gewenste snijbreedte in → druk op [OK] → [OK].
Als u de snijpositie wilt aanpassen, drukt u op [Pas snijpos. aan] → past u de snijpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [OK].
N.B.
Als u een andere waarde invoert dan 0, kunt u omschakelen tussen een positieve en negatieve aanpassing door op [±] te drukken.
Voorbeeld:
(+)1,0 → [±] → -1,0
 
-5,0 → [±] → (+)5,0
De randen van het boekje bijsnijden (wanneer de Boeksnijsysteem-F1 is aangesloten):
Druk op [Snijden].
N.B.
U kunt [Snijden] alleen instellen wanneer u [Vouwen + Rugnieten] selecteert.
Om de snijbreedte aan te passen, drukt u op [Aanpassen snijbreedte] → geef de gewenste snijbreedte op → druk op [OK].
De kracht van de rugpers aanpassen:
Druk op [Rugpers] → pas de kracht van de rugpers aan → druk op [OK].
N.B.
U kunt [Rugpers] instellen als u [Vouwen + Rugnieten] selecteert.
Als u een andere waarde invoert dan 0, kunt u omschakelen tussen een positieve en negatieve aanpassing door op [±] te drukken.
Voorbeeld:
(+)1 → [±] → -1
-5 → [±] → (+)5
Als u een te hoge waarde opgeeft, kan de rug van het boekje kreuken of indeuken. Een ander gevolg kan zijn dat het papier vastloopt. Verhoog de druk geleidelijk aan wanneer u de kracht van de rugpers aanpast.
Aanpassen van rugnietpositie:
Druk op [Wijz. Vouw-/Nietpositie] → selecteer het papierformaat voor de afwerking.
Pas de rugnietpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [Sluiten].
N.B.
U kunt [Wijz. Vouw-/Nietpositie] alleen instellen wanneer u [Vouwen + Rugnieten] selecteert.
Aanpassen van vouwpositie:
Druk op [Aanpassen vouwpositie] → selecteer het papierformaat voor de afwerking.
Pas de vouwpositie aan met [-] of [+] → druk op [OK] → [Sluiten].
N.B.
U kunt [Aanpassen vouwpositie] alleen instellen wanneer u [Alleen vouwen] selecteert.
5.
Druk op [OK].
6.
Druk op [OK] → [Sluiten].
7.
Stel de geleider van het boekjesblad in op het papierformaat.
Deze stap is alleen nodig als de Booklet Finisher-T1 is aangesloten. Deze stap is onnodig als de Booklet Finisher-W1 PRO is aangesloten.
305 mm x 457 mm/A3/B4/11" x 17"/LGL
A4R/LTRR
BELANGRIJK
Controleer of de geleider in het boekjesblad goed op het betreffende papierformaat is ingesteld. Als de geleider niet goed is ingesteld, kan het papier vastlopen.

BELANGRIJK
Het rugnieten wordt niet uitgevoerd als er slechts één vel papier is uitgevoerd.
De nauwkeurigheid van de vouwen kan afhankelijk van het papiertype en het aantal vellen papier variëren.
18JC-0WW