Beeldherhaling

Met deze modus kunt u het origineel in verticale of horizontale richting herhaald kopiëren.
1.
Druk op → [Kopie].
2.
Druk op [Opties] → [Herhaal afbeeldingen].
3.
Stel zowel voor de verticale als horizontale richting het aantal herhalingen in.
Automatische instelling:
Handmatige instelling:
Automatische instelling:
Hiermee wordt de afbeelding gekopieerd zodat het maximaal mogelijke aantal herhalingen op het geselecteerde papierformaat gekopieerd.
Druk op [Auto].
Handmatige instelling:
Hiermee wordt de afbeelding het ingestelde aantal keren gekopieerd.
Voorbeeld: Indien "3 keer" is geselecteerd
overlappen de afbeeldingen elkaar als ze worden gekopieerd.
Druk op [-] of [+] om het aantal keer dat u de afbeelding wilt herhalen, in te stellen.
BELANGRIJK
Afhankelijk van het ingestelde aantal herhalingen, kunnen de herhalingen elkaar overlappen of tussenruimte bevatten.
4.
Om de ruimte tussen de herhaalde afbeeldingen op te geven, drukt u op [Stel marges in].
Als u [Stel marges in] niet wilt opgeven, gaat u verder met stap 6.
5.
Geef de hoeveelheid ruimte tussen de herhaalde afbeeldingen op met [-] en [+].
Als u voor alle zijden dezelfde breedte wilt instellen:
Als u de breedte voor elke zijde afzonderlijk wilt instellen:
Als u voor alle zijden dezelfde breedte wilt instellen:
Druk op [-] en [+] om de hoeveelheid ruimte in te stellen → druk op [OK].
Als u de breedte voor elke zijde afzonderlijk wilt instellen:
Druk op [Onafhankelijk aanpassen].
Selecteer de aan te passen ruimte → druk op [-] en [+] om de hoeveelheid ruimte in te stellen → druk op [OK].
Om terug te gaan naar het scherm waar u voor alle vier de zijden dezelfde afstand kunt instellen, drukt u op [Uniforme breedte].
6.
Druk op [OK] → [Sluiten].
18JC-0XU