Randverwijdering

Met deze modus kunt u schaduwen en lijnen verwijderen die verschijnen wanneer u verschillende types originelen scant. Er zijn drie types randverwijdering: [Wis orig.rand], [Wis boekrand] en [Wis inbindrand].
BELANGRIJK
Zorg dat u uw origineel op de glasplaat plaatst. Als u originelen met inbindgaten in de aanvoer plaatst, kunnen de originelen beschadigen. Plaats uw origineel op de glasplaat.

Origineelrandverwijdering

Met deze modus kunt u donkere randen en lijnen verwijderen die rondom de gescande afbeelding verschijnen als het origineel kleiner is dan het aangegeven papierformaat. U kunt deze modus ook gebruiken om een blanco rand aan te brengen rond de rand van de gescande afbeelding.
Voorbeeld: Een A5-origineel scannen als A4-formaat.
Origineelrandverwijdering
 Niet geselecteerd
Origineelrandverwijdering
 Geselecteerd
1.
Druk op → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Wis rand].
3.
Druk op [Wis orig.rand].
Om het origineelformaat op te geven, drukt u op [Wijzigen] → selecteer het formaat → druk op [OK].
BELANGRIJK
U kunt de modus Origineelrandverwijdering alleen instellen voor de originele formaten die op het touch panel display worden getoond.
4.
Stelt de breedte van de origineelrandverwijdering in.
Als u voor alle zijden dezelfde breedte wilt instellen:
Als u de breedte voor elke zijde afzonderlijk wilt instellen:
Als u voor alle zijden dezelfde breedte wilt instellen:
Druk op [-] of [+] om de breedte van de randverwijdering in te stellen.
Als u de breedte voor elke zijde afzonderlijk wilt instellen:
Druk op [Onafhankelijk aanpassen].
Selecteer de gewenste randen → druk op [-] of [+] om de gewenste randverwijderingsbreedten in te stellen.
Om terug te gaan naar het scherm waar u voor alle vier de randen dezelfde afstand kunt instellen, drukt u op [Uniforme breedte].
5.
Druk op [OK] → [Sluiten].

Boekrandverwijdering

Deze modus verwijdert behalve de donkere randen ook de lijn in het midden en de contourlijnen die verschijnen als u originelen als tijdschriften of boeken scant.
Boekrandverwijdering
Niet geselecteerd
Boekrandverwijdering
Geselecteerd
1.
Druk op → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Wis rand].
3.
Druk op [Wis boekrand].
Om het origineelformaat op te geven, drukt u op [Wijzigen] → selecteer het formaat → druk op [OK].
BELANGRIJK
U kunt de modus Boekrandverwijdering alleen instellen voor de op het touch panel display weergegeven papierformaten.
4.
Stelt de breedte van de origineelrandverwijdering in.
Als u voor alle zijden dezelfde breedte wilt instellen:
Als u de breedten voor boven, links, centreren, rechts en onder onafhankelijk van elkaar wilt instellen:
Als u voor alle zijden dezelfde breedte wilt instellen:
Druk op [Midden] en [Zijden] → druk op [-] of [+] om de respectieve randverwijderingsbreedtes in te stellen.
Als u de breedten voor boven, links, centreren, rechts en onder onafhankelijk van elkaar wilt instellen:
Druk op [Onafhankelijk aanpassen].
Selecteer de gewenste randen → druk op [-] of [+] om de gewenste randverwijderingsbreedten in te stellen.
Om terug te gaan naar het scherm waar u voor alle vier de randen dezelfde afstand kunt instellen, drukt u op [Uniforme breedte].
5.
Druk op [OK] → [Sluiten].

Inbindrandverwijdering

Met deze modus kunt u de schaduw van inbindgaten op originelen verwijderen die verschijnen op gescande afbeeldingen.
Inbindrandverwijdering
Niet geselecteerd
Inbindrandverwijdering
Geselecteerd
1.
Druk op → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Wis rand].
3.
Druk op [Wis inbindrand] → geef de locatie van de inbindmarkeringen op → druk op [-] of [+] om de randverwijderingsbreedten in te stellen.
Wanneer u de locatie van de inbindgaten aangeeft, ga er dan vanuit dat het origineel met tekstzijde omhoog ligt.
4.
Druk op [OK] → [Sluiten].

BELANGRIJK
Als u [Wis inbindrand] gebruikt, zullen ook de randen die u niet selecteert, worden gewist over een afstand van 4 mm.
18JC-10K