Voorbeeld

Met deze modus kunt u de gescande gegevens van uw originelen bekijken en het aantal pagina's controleren voordat u uw document verzendt.
1.
Druk op  → [Fax].
2.
Geef de bestemming op → druk op [Opties] → [Voorbeeld].
3.
Druk op [Sluiten].
4.
Druk op .
5.
Druk op [Start verzenden].
6.
Druk op of om de pagina die u wilt controleren te selecteren.
U kunt drukken op of om in of uit te zoomen.
U kunt drukken op , , , of om het gedeelte dat moet worden weergegeven aan te geven wanneer u de pagina in- of uitzoomt.
U kunt tevens gescande pagina's verwijderen indien nodig.
Als u een enkele pagina wilt verwijderen:
Als u meerdere opeenvolgende pagina's wilt verwijderen:
Als u een enkele pagina wilt verwijderen:
Druk op [Verwijder pagina] → [Enkele pagina].
Druk op [-] of [+] om de pagina te selecteren die u wilt verwijderen.
Druk op [Start verwijd.] → [Ja].
Als u meerdere opeenvolgende pagina's wilt verwijderen:
Druk op [Verwijder pagina] → [Meerdere pagina's].
Druk op [Eerste pagina] → druk op [-] of [+] om de eerste pagina te selecteren van het bereik dat u wilt verwijderen.
Druk op [Laatste pagina] → druk op [-] of [+] om de laatste pagina te selecteren van het bereik dat u wilt verwijderen.
Druk op [Start verwijd.] → [Ja].
7.
Druk op [Start verzenden].
18JC-10W