Verwijderen van typen gebruikerspapier

N.B.
In de volgende gevallen kunt u het type papier niet verwijderen:
Wanneer het type papier is geregistreerd voor de papierbron (Zie "Registreren van het formaat en type papier voor een papierbron.")
Wanneer het papiertype is geregistreerd als het papier dat moet worden aangepast in [Aan te passen papier registreren] in [Autom. gradatie- aanpassing] (Zie "Automatische gradatie aanpassen.")
Wanneer het papiertype is geregistreerd als het correctiepatroon in [Correctiepatroon opslaan] in [Kleurtooninstellingen auto. corr.] (Zie "Automatische kleurcorrectie.")

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer papiertype].
3.
Selecteer het papiertype dat u wilt verwijderen → [Verwijd.].
4.
Druk op [Ja] → [OK].
18JC-0K2