Activiteiten op het scherm Snelmenu

Dit gedeelte beschrijft de basishandelingen die u kunt uitvoeren met het touch panel display van de machine.

Toetsen op het scherm Snelmenu

Het onderstaande scherm, dat verschijnt wanneer u drukt op  heet het scherm Snelmenu. De volgende toetsen worden getoond op het scherm Snelmenu.
1
[Persoonlijk]
Druk op deze toets om de knoppen weer te geven die zijn geregistreerd als Persoonlijke knoppen. [Persoonlijk] verschijnt alleen wanneer een aanmeldingsservice is ingesteld.
2
[Gedeeld]
Druk op deze toets om de knoppen weer te geven die zijn geregistreerd als Gedeelde knoppen.
3
Druk op deze toets om het scherm Snelmenu te bewerken.
U kunt de volgende instellingen aangeven:
[Wijzig knopformaat naar Klein]/[Wijzig knopformaat naar Groot]
[Instellingen Achtergrond]
[Bewerken van knoppen]
[Beperk gebruik Snelmenu]
4
Persoonlijke knop/Gedeelde knop Weergavevlak
De geregistreerde Persoonlijke knoppen/Gedeelde knoppen worden in dit vlak getoond.
5
[Afmelden]
Druk op deze knop om uit te loggen.
Als u bent ingelogd met een inlogservice, verschijnt [Afmelden].
De volgende pictogrammen verschijnen op het scherm en geven het type opdracht aan.
Pictogram
Type functie
Kopie
Fax
Scannen en verzenden
Scannen en opslaan
Sneltoets naar opgeslagen mappen

Weergave van het scherm Snelmenu

1.
Log in met het inlogscherm.
Als Standaard authentificatie (Afdeling ID beheer) is ingesteld:
Als SSO-H (Single Sign-On H) is geselecteerd:
Als Standaard authentificatie (Afdeling ID beheer) is ingesteld:
Voer het afdeling ID en PIN in → druk op [Inloggen].
Als SSO-H (Single Sign-On H) is geselecteerd:
Druk op [Gebruikersnaam] → voer een gebruikersnaam in → druk op [OK].
Druk op [Wachtwoord] → voer een wachtwoord in → druk op [OK].
Selecteer de inlogbestemming → druk op [Inloggen].
2.
Druk op .
N.B.
Druk op om terug te gaan naar het scherm Hoofdmenu.

N.B.
Raadpleeg "Overview of Login Services." voor meer informatie over de loginservices. Als geen loginservice is ingesteld, wordt geen inlogscherm getoond.
18JC-1EA