Instellingen authentificatiemethode voor verzendhandelingen

U kunt opgeven welk type authentificatiemethode u gebruikt om toegang te krijgen tot persoonlijke mappen of externe servers, en welke gebruikersnaam en wachtwoord u gebruikt als authentificatiegegevens.
De beschikbare authentificatiegegevens voor deze functie variëren, afhankelijk van het type servers en protocollen. U kunt bijvoorbeeld de authentificatiegegegevens gebruiken die voor elke gebruiker of server werden geregistreerd, of gegevens die die loginservice heeft opgegeven.
Voor meer informatie raadpleegt u het volgende:
Persoonlijke map (Zie "Persoonlijke mappen opgeven.")
LDAP-server (Zie "De authentificatiemethode voor de LDAP-server opgeven.")
Rechtenbeheerserver (Zie "De authentificatiemethode voor de Rechtenbeheerserver opgeven.")
SMTP-server (Zie "De authentificatiemethode voor de SMTP-server opgeven.")
Bestandsserver (Zie "De authentificatiemethode voor de bestandsserver opgeven.")
Voor de volgende scenario's moeten authentificatiegegevens worden ingevoerd om de verzendfunctie te gebruiken.
Scenario's waarbij authentificatiegegevens vereist zijn
De te zoeken server
Gebruiker-ID en wachtwoord
Een adres dat via een LDAP-server werd opgehaald, registreren in het adresboek
LDAP-server
De bestemming zoeken via een LDAP-server wanneer gescande gegevens als een bestand in bijlage in een e-mailbericht worden verzonden
LDAP-server
Het document scannen en PFD-bestanden genereren waarvan weergave en andere privileges worden beheerd door middel van het beveiligingsbeleid
Rechtenbeheerserver
Gescande gegevens als een bestand in bijlage in een e-mailbericht verzenden
SMTP-server
Gescande gegevens naar een Fileserver verzenden
Fileserver
SMB
WebDAV
FTP
18JC-251