Eenvoudige authentificatie-instellingen voor Beveiligd afdrukken

Indien u gebruikers beheert met een loginservice, zoals SSO-H, kunt u het authentificatieproces van de functie Beveiligd afdrukken vereenvoudigen door de onderstaande procedures te volgen.

Beveiligde documenten/Geëncrypteerde beveiligde documenten afdrukken zonder PIN/Wachtwoord

Met deze functie kunt u beveiligde documenten en geëncrypteerde beveiligde documenten afdrukken zonder een pincode in te voeren, indien aan de documenten een specifieke PIN (3758211) werd toegewezen. Indien u een andere pincode/wachtwoord dan "3758211" invoert in het scherm van het printerstuurprogramma, moet altijd een pincode/wachtwoord in de machine worden ingevoerd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Afd. beveili.] → [Instellingen eenvoudige verificatie].
3.
Druk op [Aan] voor <PIN-invoer voor beveiligde afdrukopdracht overslaan>.
Als u geen wachtwoord wilt overslaan, drukt u op [Uit].

Domeinnaam uitsluiten om mijn opdracht te bepalen

Wanneer een gebruiker die beveiligde of een geëncrypteerd beveiligd document heeft verzonden, zich aanmeldt bij de machine, wordt het verzonden document van de gebruiker (Mijn opdracht) automatisch bepaald van alle ontvangen documenten. In deze procedure worden de gebruikersnaam en de domeinnaam van de computer gebruikt om Mijn opdracht te bepalen.
Als echter een domeinnaam wordt gebruikt om Mijn opdracht te bepalen, worden opdrachten voor de gebruiker die momenteel is aangemeld op de machine, mogelijk niet als Mijn opdracht bepaald, afhankelijk van de gebruikersomgeving.
Om deze fout te vermijden, kunt u de domeinnaam uit de voorwaarden uitsluiten.
BELANGRIJK
Deze functie is alleen geldig alleen als u gebruikers beheert via een loginservice zoals SSO-H. (Zie "SSO-H (Single Sign-On H).")
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Afd. beveili.] → [Instellingen eenvoudige verificatie].
3.
Druk op [Uit] voor <Domeinnaam vereisen om mijn opdracht te bepalen>.
Indien u een domeinnaam wilt gebruiken om Mijn opdracht te bepalen, drukt u op [Aan].
18JC-25A