Volledig wissen van overbodige gegevens op de harde schijf

U kunt onnodige of eerder verwijderde data helemaal van de harde schijf verwijderen. U kunt de modus en het tijdstip voor verwijderen van de gegevens van de harde schijf selecteren.
De volgende gegevens worden volledig van de harde schijf gewist:
Tijdelijke beeldgegevens aangemaakt bij het scannen
Resterende gegevens nadat de bestanden uit de postbus ruimte zijn verwijderd.
Resterende gegevens nadat de bestanden in de Fax/I-fax postbus (Vertrouwelijke fax postbus/Geheugen RX-postbus) zijn verwijderd
Gegevens van verzonden faxen en gegevens van verzonden en ontvangen I-fax gegevens
Gespoolde gegevens
Gegevens die tijdelijk zijn opgeslagen als afdrukgegevens
Deze instellingen kunnen worden opgegeven wanneer de functie Gegevens wissen klaar is voor gebruik. Voor informatie over de optionele producten die zijn vereist om de functie Gegevens wissen te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie."

Instellen van volledig wissen van gegevens op de harde schijf

1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Gegevensbeheer] → [HDD gegevens volledig wissen].
3.
Druk op [Harde schijfgegevens volledig wissen].
4.
Druk op [Aan] → [OK].
Als u de gegevens op de harde schijf niet volledig wilt verwijderen, drukt u op [Uit].

Instellen van het tijdstip van wissen

1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Gegevensbeheer] → [HDD gegevens volledig wissen].
3.
Druk op [Tijdstip van wissen].
4.
Selecteer het tijdstip voor verwijdering → druk op [OK].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Tijdens opdracht]:
Overschrijft en wist de gegevens van elke pagina zodra deze wordt uitgevoerd.
[Na opdracht]:
Overschrijft en wist de gegevens nadat alle pagina's zijn uitgevoerd.

Instellen van de Verwijderen mode

U kunt de Verwijderen mode instellen en aangeven hoe vaak de gegevens worden verwijderd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Gegevensbeheer] → [HDD gegevens volledig wissen].
3.
Druk op [Overschrijfmethode voor Wissen mode] → selecteer de verwijderingsmodus → druk op [OK].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Eenmaal met 0 (Nul) gegevens]:
Overschrijft de gegevens eenmaal met nullen (0).
[Eenmaal met willekeurige gegevens]:
Overschrijft de gegevens eenmaal met willekeurige gegevens.
[3 keer met willekeurige gegevens]:
Overschrijft de gegevens driemaal met willekeurige gegevens.
[DoD standaard]:
Overschrijft de gegevens drie keer. De eerste keer is met een vaste waarde, de tweede keer met het complement van de vaste waarde en de derde keer met willekeurige gegevens.
N.B.
Met het verhogen van het aantal keren dat de gegevens worden gewist, zal bij verwerken van opdrachten de prestaties van de machine afnemen.

N.B.
U kunt de machine niet gebruiken terwijl gegevens van de harde schijf worden gewist. Het kan even duren voordat de machine gereed is om te scannen nadat de gegevens volledig zijn gewist.
De prestaties van de machine kunnen iets afnemen tijdens het verwerken van opdrachten.
18JC-26H