Wijzigen/Initialiseren van standaardinstellingen voor de kopieerfunctie

U kunt de standaardinstellingen voor [Kopie] wijzigen/initialiseren.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de kopiefunctie beschikbaar is voor gebruik. Zie "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie." voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om de kopieerfunctie te gebruiken.

Wijzigen van standaardinstellingen voor de kopieerfunctie

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Kopie] → [Wijzig standaardinstellingen].
3.
Druk op [Registreren].
De huidige kopieerinstellingen worden ingesteld als standaardinstellingen.
4.
Druk op [Ja].

Initialiseren van standaardinstellingen voor de kopieerfunctie

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Kopie] → [Wijzig standaardinstellingen].
3.
Druk op [Initialiseren].
4.
Druk op [Ja].
18JC-0A1