Registreren/Bewerken/Verwijderen van knoppen van favoriete instellingen

U kunt maximaal 18 combinaties van favoriete verzendinstellingen registreren. Voor het gemak kunt u er ook namen aan toekennen of ze voorzien van opmerkingen. Deze functie is handig om regelmatig gebruikte verzendinstellingen op te slaan.
1.
Druk op .
Geef de verzendinstellingen vooraf aan om knoppen met favoriete instellingen te registreren/bewerken.
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
Om een favorietenknop te registreren:
Om een favorietenknop te bewerken:
Om een favorietenknop te verwijderen:
Om een favorietenknop te registreren:
Druk op [Volgende] → [Registreer favorieteninstellingen].
Selecteer een knop ([M1] t/m [M18]) waarmee u instellingen wilt registreren → druk op [Volgende].
Als Toon opmerkingen is ingesteld op 'Aan', zal de opgeslagen opmerking verschijnen nadat u op een knop op het scherm Scannen en verzenden heeft gedrukt.
Druk op [Naam] → voer een naam in → druk op [OK].
Druk op [Opmerking] → voer een opmerking in → druk op [OK].
Druk op [OK].
Om een favorietenknop te bewerken:
Druk op [Bewerken favorieteninstellingen].
Selecteer een knop die u wilt hernoemen → druk op [Hernoemen].
N.B.
Als u op [Controleer inhoud] drukt, verschijnen de bestaande geregistreerde instellingen.
Druk op [Naam] → voer een naam in → druk op [OK].
Druk op [Opmerking] → voer een opmerking in → druk op [OK].
Druk op [OK].
N.B.
Om de geregistreerde instellingen te overschrijven, drukt u op [Registreer favorieteninstellingen] → selecteer een knop ([M1] t/m [M18]) om te overschrijven.
Om een favorietenknop te verwijderen:
Druk op [Bewerken favorieteninstellingen].
Selecteer een knop ([M1] t/m [M18]) die u wilt verwijderen → druk op [Verwijd.].
BELANGRIJK
Bevestig de te verwijderen instellingen.
Druk op [Ja].
N.B.
De naam voor de knop wordt niet verwijderd. Om een knop te hernoemen, drukt u op [Hernoemen].
3.
Druk op [Sluiten].

N.B.
Instellingen die zijn opgeslagen onder favorietenknoppen worden niet verwijderd, zelfs niet als de machine wordt uitgeschakeld.
Als een adres dat zich onder een favorietenknop bevindt uit het adresboek is verwijderd, worden ook de onder de favorietenknop opgeslagen instelling verwijderd.
U kunt favoriete instellingen opslaan onder de sneltoetsen. (Zie "Registreren van sneltoetsen.")
18JC-0AC