Verzenden TX rapport

Het Verzenden TX rapport stelt u in staat te controleren of de documenten goed naar de opgegeven bestemmingen zijn verzonden. Dit rapport kan automatisch worden afgedrukt nadat er documenten zijn verzonden. U kunt de machine ook instellen om een Verzenden TX rapport alleen af te drukken wanneer een verzendfout optreedt en het Verzenden TX rapport zo aanpassen dat het eerste deel van het document ook op het rapport wordt afgedrukt zodat u de inhoud van het document kunt bekijken.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Verzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [TX rapport].
4.
Druk op [Alleen bij fout] of [Aan].
Selecteer [Uit] als u het niet wilt afdrukken.
Selecteer [Aan] of [Uit] voor <Rapport met TX beeld>.
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Aan]: Een deel van het verzonden document wordt afgedrukt in zwart-wit op het verzendrapport.
[Uit]: De inhoud van het verzonden document wordt niet afgedrukt op het Verzenden TX rapport.
Selecteer [Aan] of [Uit] voor <Rapport met kleuren TX afbeelding>.
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Aan]: Kleurendocumenten worden afgedrukt op het Verzenden TX rapport.
[Uit]: De inhoud van het verzonden document wordt niet afgedrukt op het Verzenden TX rapport.
N.B.
Zelfs als <Rapport met TX beeld> is ingesteld op 'Aan', zal het origineel in de volgende gevallen niet worden afgedrukt:
Als de eerste pagina in kleur is en <Rapport met kleuren TX afbeelding> is ingesteld op 'Uit'
Als het document is verzonden met de Geëncrypte PDF-modus
5.
Druk op [OK].

N.B.
De resultaten van verzendingen via fax, e-mail, I-fax en file server worden afgedrukt in het Verzenden TX rapport.
Als de Externe fax-kit is geactiveerd, worden de resultaten van het verzenden via fax afgedrukt. Er wordt bovendien een Fax TX-rapport afgedrukt met het Verzend TX-rapport als [Fax TX rapport] in [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) is ingesteld op 'Alleen bij fout' of 'Aan'. (Zie "Fax TX rapport/FAX FOUT TX RAPPORT.")
Voor meer informatie over het Verzenden TX rapport/Verzenden fout TX rapport raadpleegt u "TX RAPPORT."
18JC-0AK