Rapporten uitvoeren

Hiermee drukt u de registratiegegevens af voor Instellingen/Registratie. Dit is handig voor het controleren van de gegevens van de instellingen. U kunt de Lijst met gebruikersgegevens op elk gewenste moment handmatig afdrukken.
N.B.
Er kunnen alleen rapporten worden afgedrukt als A3, A4 of A4R (normaal, gerecycled, dun of gekleurd) in een papierbron is geplaatst waarvan de instellingen bij [Overige] in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] bij [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie) zijn ingesteld op 'Aan'. Als echter [Controleer type papier] voor [Kopie] is ingeschakeld in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit], kunt u niet afdrukken via een papierbron waarvoor kleurenpapier is opgegeven. (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")
De volgende twee typen lijsten met gebruikersgegevens zijn beschikbaar:
Verzenden /Ontvangen: Drukt alle informatie af die betrekking heeft op de functie Ontvangen/Doorzenden die is opgeslagen via [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie).  
Voor meer informatie over lijsten met gebruikersgegevens raadpleegt u "Lijst met gebruikersgegevens."

1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Afdrukrapport].
3.
Druk op [TX/RX lijst met gebruikersgegevens].
4.
Druk op [Ja].
18JC-0E2