Overzicht van handelingen voor administrators

Als de Instellingen Systeembeheerder (ID-Systeembeheerder/Systeem PIN) zijn ingesteld

1.
Druk op .
2.
Druk op [Inloggen].
3.
Specificeer het volgende.
Druk op [ID systeembeheerder] → voer een Afdelings-ID in.
Druk op [Systeem PIN] → voer de PIN in.
4.
Druk op [Inloggen].
Als de systeembeheerder-PIN nog steeds de standaardinstelling is, verschijnt er een melding dat u de systeembeheerder-PIN moet wijzigen. Wijzig de PIN aan de hand van de instructies op het scherm.
BELANGRIJK
Zorg ervoor dat u systeembeheerder-PIN niet kunt vergeten. Als u de systeembeheerder-PIN bent vergeten, neem dan contact op met uw Canon-dealer.
5.
Geef de gewenste instelling in de lijst weer.
6.
Geef de instelling op → druk op [Sluiten].
Om één niveau hoger te gaan, drukt u op [Boven].
7.
Wanneer u gereed bent met het aangeven van de instellingen, drukt u op [Afmelden] rechtsonder in het scherm om uit te loggen.
U kunt ook op (Inloggen/uitloggen) drukken om uit te loggen.

Als de Instellingen Systeembeheerder zijn ingesteld en Afdelings-ID-beheer wordt gebruikt

1.
Specificeer het volgende.
Druk op [Afd. ID] → voer een Afdeling ID in.
Druk op [PIN] → voer uw PIN in.
2.
Druk op [Inloggen].
U kunt ook op (Inloggen/uitloggen) drukken om in te loggen.
3.
Druk op .
4.
Geef de gewenste instelling in de lijst weer.
5.
Geef de instelling op → druk op [Sluiten].
Om één niveau hoger te gaan, drukt u op [Boven].
6.
Wanneer u gereed bent met het aangeven van de instellingen, drukt u op [Afmelden] rechtsonder in het scherm om uit te loggen.
U kunt ook op (Inloggen/uitloggen) drukken om uit te loggen.

Als de Instellingen Systeembeheerder zijn ingesteld en SSO-H wordt gebruikt

1.
Specificeer het volgende.
Druk op [Gebruikersnaam] → voer een gebruikersnaam in → druk op [OK].
Druk op [Wachtwoord] → voer een wachtwoord in → druk op [OK].
2.
Druk op [Inloggen].
U kunt ook op (Inloggen/uitloggen) drukken om in te loggen.
3.
Druk op .
4.
Geef de gewenste instelling in de lijst weer.
5.
Geef de instelling op → druk op [Sluiten].
Om één niveau hoger te gaan, drukt u op [Boven].
6.
Wanneer u gereed bent met het aangeven van de instellingen, drukt u op [Afmelden] rechtsonder in het scherm om uit te loggen.
U kunt ook op (Inloggen/uitloggen) drukken om uit te loggen.
18JC-04X