Huidige datum en tijd

Het instellen van de huidige datum en tijd is erg belangrijk. De huidige datum en tijdinstellingen worden gebruikt als standaardtijdklokinstellingen bij functies waar deze nodig zijn.
Tijdzone:
De standaard tijdzones van de wereld worden uitgedrukt in het verschil in uren (tot maximaal 12 uur) ten opzichte van GMT (0 uur). Een tijdzone is een gebied waarin dezelfde tijd heerst.
Zomertijd:
In sommige landen wordt de tijd tijdens de zomerperiode tijdelijk vooruitgezet. De periode waarin dit van toepassing is, wordt "Zomertijd" genoemd.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Datum- & tijd instellingen].
3.
Voer de huidige datum* en tijd in met - (numerieke toetsen).
Voer het jaar, de maand en dag in met 4 cijfers op dezelfde manier als is weergegeven op het scherm.
* De volgorde van de datumnotatie kan afwijken afhankeljik van het land of de regio.
N.B.
Als u tijdens het invoeren van de waarden een vergissing begaat, drukt u op → voer de waarden opnieuw in.
Instellen van de tijdzone:
Gebruik van de zomertijd:
Instellen van de tijdzone:
Druk op de vervolgkeuzelijst <Tijdzone> → selecteer de tijdzone.
Gebruik van de zomertijd:
Druk op [Startdatum] → [Aan].
Druk op de vervolgkeuzelijsten <Maand> en <Dag> → selecteer de maand en dag.
Druk op [-] of [+] om de tijd in te stellen → druk op [OK].
Druk op [Einddatum] → selecteer de maand, dag en het tijdstip waarop de zomertijd eindigt → druk op [OK].
N.B.
De tijd bij de Greenwich Observatory in Engeland wordt GMT (Greenwich Mean Time) genoemd.
Als u de Zomertijd instelt, zal de machine de standaardtijd van de machine op de aangegeven datum en tijdstip automatisch één uur vooruit zetten.
4.
Druk op [OK].

N.B.
Op het scherm Instellingen/Registratie kunt u tevens aangeven dat u de datum en tijd automatisch wilt laten synchroniseren met een server op het netwerk die SNTP gebruikt. (Zie "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
18JC-06U