Kansiotoiminnot

Voit tarkistaa muistivälineessä olevien kansioiden tiedot (kansion nimi, muokattu pvm. jne.).
Voit myös luoda uusia kansioita.

Kansion tietojen tarkistaminen.

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Muistiväline].
2.
Valitse haluamasi muistiväline → valitse haluamasi kansiotaso → paina [Kansion toiminnot].
3.
Valitse haluamasi kansio → paina [Tiedot] → [OK].
Jos haluat vaihtaa kansion nimeä, paina [Nimeä kan- sio uudelleen].
4.
Paina [OK].

Kansion luominen

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Muistiväline].
2.
Valitse haluamasi muistiväline → valitse hakemisto, johon haluat luoda uuden kansion → paina [Kansion toiminnot].
3.
Paina [Luo kansio].
4.
Syötä kansion nimi → paina [OK].
5.
Paina [OK].
18F1-16K