Tulosteiden lajittelu

Voit valita Viimeistelytoimintoja lajittelemaan tulosteet eri tavoin, sivuittain tai tulostenipuittain.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Tässä jaksossa käytetään esimerkkinä lokeroon tallennettujen tiedostojen tulostamista.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostetaessa postilokeroon tallennettua PDF-tiedostoa.
Jos asetat luovutusvastaanottajaksi Keräilijä H1, tätä toimintoa voi käyttää vain lokeroon tallennetun tiedoston tulostamiseksi.
Vihkonidontaa ja Taittoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.
Varmista että asetat paperityypin oikein. Jos paperityyppiä ei ole oikein asetettu, kuvan laatu saattaa kärsiä. Tämän lisäksi kiinnitysyksikkö saattaa likaantua tai voi syntyä paperitukos, mikä voi edellyttää huoltokäyntiä.
Viimeistelytoimintoja ei voi asettaa jos muokattu koko, kirjekuoret, kalvot/kirkas filmi, pergamenttipaperit tai tarrat on valittu.

Viimeistelytavan määrittäminen

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulos- tusasetuksia] → [Viimeistely].
Paperilähteen muuttamiseksi, katso "Paperinvalinta."
4.
Valitse luovutusvastaanottaja → paina [Seuraava].
Tämä näyttö avautuu vain kun sekä viimeistelijä että Keräilijä H1 on asennettu.
Jos näyttö ei avaudu, jatka vaiheeseen 5.
Jos valitset [Viimeistelijä], jatka vaiheeseen 5.
Jos valitset [Keräilijä], valitse luovutusvastaanottaja pudotusvalikosta.
HUOMAUTUS
Jos valitset [Keräilijä], voit valita kunkin työn luovutusvastaanottajaksi joko [Pinoalue] tai [Luovutustaso].
5.
Aseta haluamasi viimeistelytoiminto.
Kun luovutusvastaanottajaksi on asetettu Viimeistelijä
Kun luovutusvastaanottajaksi on asetettu Keräilijän keräysalue.
Valitse [Lajittelu (Sivujärjestys)], [Ryhmä (Samat sivut)] tai [Nidonta].
Sivujärjestys (Lajittelu):
Sama sivu (Ryhmittely):
Sivujärjestys (Nidonta):
Sivujärjestys (Lajittelu):
Kun tulostat tiedostosta useita kopioita, voit lajitella tulosteet erillisiin kopioihin.
Esimerkki: Kolme kop kustakin sivusta lajiteltuna sivujärjestykseen
Paina [Lajittelu (Sivujärjestys)] → [OK].
Sama sivu (Ryhmittely):
Kun tulostat tiedostosta useita tulosteita, voit ryhmitellä tulosteet sivunumeroiden mukaan.
Esimerkki: Kolme tulostetta kustakin sivusta ryhmiteltynä sivuittain
Paina [Ryhmä (Samat sivut)] → [OK].
Sivujärjestys (Nidonta):
Kun tulostat tiedostosta useita kopioita, voit lajitella tulosteet erillisiin tulosteisiin.
Jos valitset [Kulma]:
Tuloste nidotaan yhdestä kohdasta.
Jos valitset [Kaksois]:
Tuloste nidotaan kahdesta kohdasta, vasemmasta tai oikeasta reunasta.
Jos valitset [Vihkonidonta]:
Tulosteet nidotaan kahdesta kohdasta vihkonidontapaikasta.
Paina [Nidonta] → [Seuraava].
Valitse nidontatyyppi ja kohta → paina [OK].
Jos valitset [Vihkonidonta], voit määrittää seuraavat asetukset:
Paperin valinta
Paina [Muuta] kohtaan <Valitse paperi> → valitse paperilähde → paina [OK].
Vihkon reunojen leikkaaminen
Kun sekä Vihkoleikkuri F1 että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een:
Paina [Leikkuri] → valitse [Määritä viim. koon mukaan] tai [Määritä leik- kauslev. muk.] → valitse [Pystyleikkaus] tai [3-tie leikkaus] → määritä haluamasi viimeistelykoko tai leikkausleveys → paina [OK] → [OK].
Kun vain Vihkoleikkuri F1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een:
Paina [Leikkuri].
Leikkauskohdan säätö
Kun sekä Vihkoleikkuri F1 että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een:
Paina [Leikkuri] → [Säädä leik- kauspaikka] → säädä leikkauskohtaa kayttämällä painiketta [-] tai [+] → paina [OK] → [OK].
Kun vain Vihkoleikkuri F1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een:
Paina [Säädä] → [Säädä leik- kausleveys] → määritä leikkausleveys → paina →[OK] → [Sulje].
Vihkopuristuksen voiman säätäminen
Paina [Vihkopuristus] → säädä vihkopuristuksen voimaa → paina [OK].
Kannen lisääminen
Paaina [Lisää kansi] → valitse tulostetaanko kanteen → paina [OK].
Jos syötät kansipaperin kun käytössä on Asiakirjan lisäysyksikkö N1, valitse [Jätä tyhjäksi].
Vihkonidonnan paikan muuttaminen
Kun sekä Vihkoleikkuri F1 että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een:
Paina [Muuta taiton/nid. paikkaa] → valitse paperikoko → säädä vihkonidonnan paikkaa painikkeella [-] tai [+] → paina [OK] → [Sulje].
Kun vain Vihkoleikkuri F1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een:
Paina [Säädä] → [Muuta taiton/nid. paikkaa] → valitse paperikoko → säädä vihkonidonnan paikkaa painikkeella [-] tai [+] → paina [OK] → [Sulje].
Kun Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu:
Paina [Muuta taiton/nid. paikkaa] → valitse paperikoko → säädä vihkonidonnan paikkaa painikkeella [-] tai [+] → paina [OK] → [OK].
TÄRKEÄÄ
Kansisivun paperikoon on oltava olla sama kuin varsinaisessa asiakirjassa käytettävä paperikoko.
Jos asetat asiakirjan lisäysyksikköön esipainettua paperia käytettäväksi kansisivuna, aseta paperi tekstipuoli ylöspäin.
Seuraavan painoisia papereita voi käyttää kun Vihkoviimeistelijä W1 PRO on asennettu.
Pääasiakirjan kansisivu: 52 g/m2 - 300 g/m2 (6,35 kg kirjepaperi - 49,90 kg kansi)
Seuraavan painoisia papereita voi käyttää kun Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu.
Pääasiakirja: 60 g/m2 - 220 g/m2 (16 lb kirjepaperi - 36,29 kg kansi)
Kansisivu: 60 g/m2 - 256 g/m2 (16 lb kirjepaperi - 140 lb kansi)
[Vihkonidonta]-toiminto voidaan asettaa vain jos 2-puolinen tulostus on asetettu.
Vihkonidonnassa tehtyjen taittojen tarkkuus saattaa vaihdella riippuen paperityypistä ja arkkien lukumäärästä.
Leikkaustoiminto voidaan asettaa, jos Vihkoleikkuri F1 tai Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1 on asennettu Vihkoviimeistelijä W1 PRO:een.

Muut Viimeistelyn kanssa yhteensopivat toiminnot

Rei'itys

Laite rei'ittää tulosteeseen kaksi tai useampia reikiä. Voit myös valita rei'itysreikien paikan (vasen/oikea).
HUOMAUTUS
Reikien lukumäärä riippuu viimeistelijään asennetun rei'itysyksikön tyypistä.

Taitto

Tulosteet on kuvattu alla.
Z-taitto
Laite Z-taittaa A3 tai A4R paperin A4 tai A5 -kokoon.
TÄRKEÄÄ
Jos määrität Z-taiton ja nidonnan, ja Z-taitettavia arkkeja on enemmän kuin 10, tulosteet lajitellaan mutta niitä ei nidota.
C-taitto
A4R-paperi taitetaan kolme kertaa C-taitossa.
TÄRKEÄÄ
Jos haluat että tulostettu puoli taitetaan sisäpuolelle, valitse [Teksti ylös (Käänteinen)] kohtaan [Teksti ylös/Teksti alas].
Puolitaitto
Laite taittaa A4R-paperin A5-kokoon.
Z-haitaritaitto
A4R-paperi taitetaan ulospäin kolme kertaa.
TÄRKEÄÄ
Jos haluat että tulostettu puoli taitetaan sisäpuolelle, valitse [Teksti ylös (Käänteinen)] kohtaan [Teksti ylös/Teksti alas].
Vihkotaitto
Jos Vihkoviimeistelijä W1 PRO on asennettu, enintään viisi arkkia voidaan vihkotaittaa yhteen ja luovuttaa sen jälkeen.
Jos Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu, yksittäinen paperiarkki taitetaan kerrallaan ja luovutetaan sen jälkeen.
TÄRKEÄÄ
Vihkonidontaa voi käyttää vain jos 2-puolinen tulostus on asetettu.
Jos Vihkoviimeistelijä W1 PRO on asennettu, seuraavia paperikokoja voi vihkotaittaa: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, B4, A4R, 13" x 19", 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", LGL, LTRR tai muokattu koko (210 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm (8 1/4" x 11" - 13" x 19 1/4"))
Jos Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu, seuraavia paperikokoja voi vihkotaittaa: 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 12" x 18", 11" x 17", LGL tai LTRR
Rinnakkainen kaksoistaitto
A4R-paperi taitetaan ulospäin neljä kertaa.
HUOMAUTUS
Jos haluat että tulostettu puoli taitetaan sisäpuolelle, valitse [Teksti ylös (Käänteinen)] kohtaan [Teksti ylös/Teksti alas].

Käännä 90 astetta

Jos tulosteet ovat samankokoisia, arkit lajitellaan automaattisesti sivujärjestyksessä oleviin nippuihin. Nipput käännetään vuorotellen eri suuntiin seuraavasti:
TÄRKEÄÄ
Voit asettaa [Käännä 90 astetta]-toiminnon vain seuraavissa tapauksissa:
Paperikooksi on asetettu [Aut.] Paperikoon valintaikkunassa
Kun paperikokoa joka on yhteensopiva Käännä 90 astetta -toiminnon kanssa on asetettu sekä vaaka- että pystysuuntaisesti
Jos [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei] on asennossa 'Kyllä' valitulle paperilähteelle (Katso "Paperikasetin automaattinen valinta.")
Jos käännettävää paperia ei ole, tulosteet lajitellaan.

Siirto

Jos asetat [Siirto], voit myös määrittää siirrettävien tulostesarjojen määrän. Tulosteita siirretään luovutustasolla hieman pystysuunaisesti kuten alla:

Tekstipuoli ylös/alas

Voit määrittää ovatko tulostetut arkit tekstipuoli ylöspäin vai alaspäin, painamalla [Teksti ylös/Teksti alas] ja valitsemalla jonkin seuraavista:
[Aut.]:
Jos tulostat yksisivuisen alkuperäisen, tulostetut arkit luovutetaan tekstipuoli ylöspäin. Muussa tapauksessa ne luovutetaan tekstipuoli alaspäin.
[Teksti alas (Tav. järj.)]:
Tulostetut arkit luovutetaan aina tekstipuoli alaspäin.
[Teksti ylös (Käänt. järjestys)]:
Tulostetut arkit luovutetaan aina tekstipuoli ylöspäin.

Leikkaus

Kun sekä Vihkoleikkuri F1 että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1 on asennettu:
Tulosteiden etureunoja sekä ylä/alareunoja leikataan käytettäessä Vihkonidontaa.
Kun vain Vihkoleikkuri F1 on asennettu:
Tulosteiden etureunoja leikataan käytettäessä Vihkonidontaa.
TÄRKEÄÄ
Voit asettaa [Leikkuri] vain jos valitset [Vihkonidonta].
HUOMAUTUS
Jos sekä Vihkoleikkuri F1 että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1 on asennettu, voit valita etureunan leikkauksen erikseen.

Vihkopuristus

Tällä toiminnolla voit puristaa vihkonidotun vihkon selkämyksen.
TÄRKEÄÄ
Vihkopuristustoiminto asetetaan automaattisesti kun valitset [Vihkonidonta].
HUOMAUTUS
Varmistaaksesi että [Vihkopuristus] asetus on tehokas, sinun on vihkonidottava enemmän kuin yhdeksän paperiarkkia (mukaanlukien kansiarkin).

Määritä kerättävien kopioiden määrä

Voit myös määrittää keräilijään pinottavien tulostesarjojen määrän.
TÄRKEÄÄ
Voit asettaa [Määritä kop. keräilijän nro] vain jos valitset [Pinoalue] kohtaan <Keräilijän luovutuskohde>.

Eri lisävarusteilla käytettävissä olevat viimeistelytoiminnot

: Käytettävissä
-: Ei käytettävissä
Lisävaruste
Lajittelu (Sivujärjestys)
Ryhmä (Samat sivut)
Siirto
Käännä 90 astetta
Nidonta
Rei'itys
Monen reiän rei'itys
Kulma
Kaksois
Vihkonidonta
Ei mitään
-
-
-
-
-
-
Kopiotaso R2
-
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO ja Rei'itysyksikkö
*1
-
-
*1
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO ja Monitoimirei'ittäjä A1
*1
-
-
*1
*1
Nitova viimeistelijä W1 PRO ja Paperintaittoyksikkö J1
-
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Rei'itysyksikkö
*1
-
*1
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Monitoimirei'ittäjä A1
*1
-
*1
*1
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Paperintaittoyksikkö J1
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Vihkoleikkuri F1
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO, Vihkoleikkuri F1 ja Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1
-
-
-
Keräilijä H1
*2
-
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä T1
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä T1 ja Ulkoinen rei'ittäjä
-
-
-
Vihkoviimeistelijä T1
-
-
-
Vihkoviimeistelijä T1 ja Ulkoinen rei'ittäjä
-
-
Lisävaruste
Taitto
Leikkuri
Teksti ylös/Teksti alas
Vihkopuristus
Vihkotaitto
Z-taitto, C-taitto, Puolitaitto, Z-haitari- taitto, Rinnakkainen kaksoistaitto
Vihkon etureunat
Vihkon Ylä/Alareuna
Ei mitään
-
-
-
-
-
Kopiotaso R2
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO ja Rei'itysyksikkö
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO ja Monitoimirei'ittäjä A1
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä W1 PRO ja Paperintaittoyksikkö J1
-
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Rei'itysyksikkö
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Monitoimirei'ittäjä A1
-
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Paperintaittoyksikkö J1
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO ja Vihkoleikkuri F1
-
-
Vihkoviimeistelijä W1 PRO, Vihkoleikkuri F1 ja Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1
Keräilijä H1
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä T1
-
-
-
-
-
Nitova viimeistelijä T1 ja Ulkoinen rei'ittäjä
-
-
-
-
-
Vihkoviimeistelijä T1
-
-
-
-
Vihkoviimeistelijä T1 ja Ulkoinen rei'ittäjä
-
-
-
-
*1 Käytettäessä muokattuja paperikokoja, ja sekä Rei'itys että Siirto on asetettu, paperin reuna saattaa käpristyä tai rypistyä. Aseta siinä tapauksessa Siirto asentoon 'Ei'.
*2 Tämä toiminto on käytettävissä vain jos luovutusvastaanottajaksi on asetettu on keräilijän [Pinoalue].

Nidottavien arkkien enimmäismäärä

Nidottavien arkkien enimmäismäärät vaihtelevat riippuen paperin koosta.
Kun Nitova viimeistelijä W1 PRO tai Vihkoviimeistelijä W1 PRO on asennettu
Paperikoko
Kulma
Kaksois
Vihkonidonta*
330 x 483 mm
-
-
25 arkkia
305 x 457 mm
-
-
25 arkkia
SRA3
-
-
25 arkkia
A3
50 arkkia
50 arkkia
25 arkkia
A4R
50 arkkia
50 arkkia
25 arkkia
A4
100 arkkia
100 arkkia
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
* Voit asettaa Vihkonidonnan vain jos Vihkoviimeistelijä W1 PRO on asennettu.
Kun Nitova viimeistelijä T1 tai Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu
Paperikoko
Kulma
Kaksois
Vihkonidonta*
305 x 457 mm (12" x 18")
-
-
16 arkkia
SRA3 (12 5/8" x 17 11/16")
-
-
-
A3
30 arkkia
30 arkkia
16 arkkia
B4
30 arkkia
30 arkkia
16 arkkia
A4R
30 arkkia
30 arkkia
16 arkkia
A4
50 arkkia
50 arkkia
-
B5R
-
-
-
B5
50 arkkia
50 arkkia
-
A5R
-
-
-
A5
-
-
-
11" x 17"
30 arkkia
30 arkkia
16 arkkia
LGL
30 arkkia
30 arkkia
16 arkkia
LTRR
30 arkkia
30 arkkia
16 arkkia
LTR
50 arkkia
50 arkkia
-
EXEC
50 arkkia
50 arkkia
-
STMTR
-
-
-
STMT
-
-
-
* Voit asettaa Vihkonidonnan vain jos Vihkoviimeistelijä T1 on asennettu.
HUOMAUTUS
Tietoja alkuperäisen suunnasta ja paperin suunnasta nidonnassa, katso "Alkuperäisen suunnan ja paperin suunnan välinen suhde."

TÄRKEÄÄ
Jos asetat Nidonta, Rei'itys tai Z-taitto -toiminnon, paperin tulostetu puoli luovutetaan aina alaspäin.
HUOMAUTUS
Tietoja lisävarusteista, katso seuraavat:
Jos [Viimeistely]-toimintoa ei ole asetettu, asetukset ovat samat kuin jos [Ryhmä (Samat sivut)] on asetettu.
Saat näyttöön valitun paperin tiedot painamalla [Tiedot].
18F1-176