Työn erotussivu

Jos valitset useita tiedostoja ja asetat Yhdistä tiedostot ja tulosta -toiminnon, voit määrittääTyön erotussivut -toiminnon. Työn erotussivut -toiminto lisää automaattisesti työn erotinsivut erottamaan jaetun tiedoston, käyttämällä erityyppistä paperia kuin pääasiakirjassa.
* Työn erotussivu
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.
Muista asettaa paperityyppi oikein, etenkin kun käytät paksua paperia tai muuta erikoistyyppistä paperia. Jos paperin tyyppiä ei ole asetettu oikein, saattaa tulosteen laatu kärsiä. Tämän lisäksi kiinnitysyksikkö saattaa likaantua tai voi syntyä paperitukos, mikä voi edellyttää huoltokäyntiä.

1.
Paina  → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulos- tusasetuksia] → [Yhdistä tied. ja tulosta].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Työn erotussivu].
5.
Valitse työn erotussivuina käytettävä paperi.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin syötät paperia Asiakirjan lisäysyksikkö N1:stä, aseta paperia Asiakirjan lisäysyksikkö N1:een ja määritä paperikoko.
Syöttääksesi paperia Asiakirjan lisäysyksikkö N1:stä, valitse [Välilehtien lisäysyks. 1] tai [Välilehtien lisäysyks. 2]. Jos paperia syötetään Asiakirjan lisäysyksikkö N1:stä nykyiseen työhön, paina [Muuta Syötä1 Pap.] tai [Muuta Syötä2 Pap.] valitaksesi erotussivujen paperin.
HUOMAUTUS
Jos painat [Tiedot], saat näyttöön tiedot valitusta paperista.
Jos painat , voit kytkeä näyttöön laitteen kuvan. Lisätietoja, katso "Valitse paperilista -ikkunan oletusnäytön vaihtaminen ."
6.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos [Nidonta] on valittu, nidottavien arkkien enimmäismäärä, mukaanlukien etu- ja takakannet, katso "Nidottavien arkkien enimmäismäärä."
HUOMAUTUS
Voit asettaa Työn erotussivut -toiminnon vain jos valitset useita tiedostoja ja asetat Yhdistä tiedostot ja tulosta -toiminnon. (Katso "Tiedostojen yhdistäminen tulostettaessa.")
Et voi tulostaa työn erotussivuille.
Työn erotinsivuja ei lasketa tulosteiksi.
Jos haluat määrittää sekä Kansi- että Työn erotussivu -asetukset, valitse sama paperikoko.
18F1-17F