Kosketusnäytön painikkeet

Tässä jaksossa kuvaamme kosketusnäytön useimmin käytettyjä painikkeita.

Usein käytetyt painikkeet

Seuraavia kosketusnäytön painikkeita käytetään useimmin:
Paina kun haluat palauttaa edelliset asetukset ja sulkea näytön.
Paina kun haluat palata nykyistä asetusikkunaa edeltävään asetukseen ja sulkea ikkunan.
Paina vahvistaaksesi yhden asetuksen ja jatkaaksesi seuraavaan asetusikkunaan.
Paina palataksesi edelliseen asetusikkunaan.
Paina sulkeaksesi nykyisen ikkunan.
Paina vahvistaaksesi asetuksen ja sulkeksesi ikkunan.

Kosketusnäytön painikkeet

Kun painat kosketusnäytöllä näkyvää painiketta, painike korostuu ja painikkeen osoittama toiminto asetetaan. Kun asetat toiminnon, jotkut muut painikkeet saattavat himmetä. Et voi painaa himmentyneitä painikkeita. Tämä tarkoittaa, että et voi asettaa kyseisiä tiloja/toimintoja samanaikaisesti jo asetetun tilan/toiminnon kanssa.

Asetuspainikkeet

Painikkeen tila
Selitys
2-puolinen -toimintoa ei ole asetettu, ja se voidaan valita.
(Painike on korostettu)
2-puolinen -toiminto on asetettu, ja se voidaan valita.
(Painikkeen merkit ovat himmenneet.)
2-puolinen -toimintoa ei voi valita jo käytössä olevan toiminnon yhteydessä.

Painikkeet, jotka ilmaisevat onko toiminto käytettävissä vai ei

Tila ei ole käytettavissä
Tila on käytettävissä
(Merkattu)
(Korostettu)
Painikkeessa oleva oikealle osoittava kolmio () ilmaisee, että ko. painikkeella on lisänäyttö(jä) toimintojen asettamista varten. Jos painat painiketta, jossa ei ole oikealle osoittavaa kolmiota (), kyseinen toiminto kytkeytyy käyttöön tai pois käytöstä.
Lisäasetuksia osoittavat painikkeet
Painikkeet, joilla tila kytkeytyy käyttöön/pois käytöstä
Jos toiminto on tallennettu [Suosikki- asetukset] -painikkeeseen, painikkeen näyttö muuttuu. Kopiotoiminto kuvataan tässä esimerkkinä.
Asetuksia on tallennettu
Ei tallennettuja asetuksia

Painikkeet, joilla on pudotusvalikko

Kun painat painiketta, jonka nimen oikealla puolella on alas osoittava kolmio (), avautuu muita asetusvaihtoehtoja sisältävä pudotusvalikko.
Ennen valintaa
Pudotusvalikko
Valinnan jälkeen

Numeropainikkeet

Aina kun numeropainikkeiden kuvake näkyy kosketusnäytöllä, voit syöttää numeroita käyttöpaneelissa olevilla numeropainikkeilla.
Voit syöttää arvoja kosketusnäytön numeropainikkeilla tai käyttöpaneelista.
Voit syöttää arvoja ainoastaan käyttöpaneelin numeropainikkeilla.

Ohjenäytön avaaminen

Aina kun ilmestyy kosketusnäyttöön, voit tarkistaa toiminnon tiedot ja asetukset.
18F1-011