Muistivälineen asettaminen ja poistaminen

Voit käyttää USB-muistivälinettä asettamalla sen laitteen USB-porttiin.
Jos USB-laiteportti A3 ja Multimedialukija/-tulostin A3 on asennettu, voit käyttää SD-korttia, Muistitikkua ja CF-korttia tai Microdrive-asemaa. Lisätietoja, katso "USB-laiteportti A3" ja "Multimedialukija/-tulostin A3."
TÄRKEÄÄ
Varmista, että noudatat seuraavia ohjeita kun poistat muistivälineen laitteesta. Jos muistiväline poistetaan laitteesta muulla kuin allakuvatulla tavalla, muistiväline, laite ja Multimedialukija/-tulostin A3 saattavat vahingoittua.
Muistivälineen tiedostojärjestelmän on oltava FAT32.
Ennen kuin asetat muistivälineen, varmista että muistiväline on oikeansuuntaisesti. Jos muistiväline asetetaan väärin, muistiväline, laite ja Multimedialukija/-tulostin A3 saattavat vahingoittua.

Muistivälineen asettaminen

Jos asetat USB-muistin laitteen USB-porttiin:
Aseta USB-muisti laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin.
Jos haluat asettaa SD-kortin, muistitikun, CF-kortin tai Microdriven Multimedialukija/-tulostin A3:een:
Aseta SD-kortti ja muistitikku SD/MS-korttiaukkoon, ja CF-kortti ja Microdrive CF-korttiaukkoon.
*1 SD/MD-korttipaikka
*2 CF-korttipaikka
Kosketusnäyttöön avautuu viesti joka ilmoittaa että muistiväline on liitetty, sekä poistopainike .
HUOMAUTUS
Viesti ei ehkä tule näyttöön riippuen laitteen tilasta tai kirjautumispalvelusta jota käytät.

Muistivälineen poistaminen

Tässä jaksossa kerrotaan miten muistiväline poistetaan laitteesta turvallisesti.
1.
Valitse .
2.
Valitse poistettava muistiväline → paina [Poista].
3.
Paina [OK].
Jos näyttöön ei avaudu viestiä, että muistivälineen poistaminen on OK, toista vaiheet 2 ja 3.
4.
Poista muistiväline USB-portista.
5.
Paina [OK].

HUOMAUTUS
Viesti ja poistopainike näkyvät jos [Käytä MEAP-ajuria USB-syöttölaitteille] on asennossa 'Ei'. (Katso "Using MEAP-ajuri ulkoiselle USB-muistille.")
18F1-01K