Toimituspalvelimen liikennöintitestin suorittaminen

Voit tarkistaa, onko liikennöinti toimituspalvelimen kanssa mahdollista käyttämällä kosketusnäyttöä tai etäkäyttöliittymää. Tee tämä toimenpide kun kytket laitteen ulkoiseen verkkoon.
TÄRKEÄÄ
Suorittaaksesi tässä jaksossa kuvatun toiminnon, sinun on kirjauduttava laitteeseen pääkäyttäjänä. (Katso "Logging In to the Machine as an Administrator.")

Kosketusnäytön käyttäminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Lisenssi/Muu] → [Tallenna/Päivitä ohjelma].
3.
Paina [Software Management Settings] → [Test Communication].
4.
Paina [Yes].

Etäkäyttöliittymän käyttö

1.
Napsauta etäkäyttöliittymän portaalisivulla [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Napsauta [Näytä lokit/Liikennöintitesti] → [Liikennöintitesti].
HUOMAUTUS
Jos Liikennöintitestin tulos -ikkunasa on 'NG', ota yhteys pääkäyttäjään.
18F1-023