Asennuksessa huomioitavaa

Älä asenna laitetta seuraavanlaisiin paikkoihin

Vältä paikkoja, joiden lämpötila ja kosteus ovat poikkeuksellisen alhaiset tai korkeat.

Älä asenna laitetta esimerkiksi vesipisteiden, lämpöpattereiden, ilmakostuttimien, ilmastointilaitteiden, lämmityslaitteiden tai liesien läheisyyteen.

Älä asenna laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Mikäli tämä on välttämätöntä, käytä verhoja varjostamaan laitetta. Varmista, että verhot eivät peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja, tai haittaa laitteen virransaantia.

Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto.

Normaalissa käytössä tämä laite kehittää pienen määrän otsonia. Herkkyys otsonille vaihtelee, mutta laitteen kehittämä määrä on vaaraton. Otsonin määrä saattaa olla selvemmin havaittavissa, kun tulostetaan suuria kopiomääriä yhtäjaksoisesti, etenkin jos huoneen ilmanvaihto on riittämätön. On suositeltavaa huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta työviihtyvyyden takia tiloissa, joissa laitetta käytetään. Älä myöskään asenna tätä laiteta paikkoihin, joissa se puhaltaa ilmaa suoraan henkilöitä kohti.

Vältä erittäin pölyisiä paikkoja.

Vältä paikkoja, joiden ilmassa on ammoniakkikaasuja.

Vältä paikkoja, joissa säilytetään räjähtäviä tai palavia materiaaleja, kuten alkoholia ja maalinohenteita.

Vältä paikkoja, jotka ovat alttiina tärinälle.

Älä asenna laitetta esimerkiksi epätasaiselle lattialle tai epävakaalle alustalle.

Älä altista laitetta äkillisille lämpötilan vaihdoksille.

Mikäli laite on asennettu viileään huoneeseen, joka lämmitetään nopeasti, kosteutta saattaa tiivistyä vesipisaroina laitteen sisäosiin. Tämä voi heikentää merkittävästi tulostuslaatua, haitata alkuperäisen skannausta tai aiheuttaa täysin vaaleita tulosteita.

Älä asenna laitetta lähelle tietokoneita tai muita sähköisiä tarkkuusinstrumentteja.

Laitteen kehittämät sähköiset häiriöt ja tulostuksen aiheuttama värähtelyt saattavat vaikuttaa haitallisesti kyseisiin laitteisiin.

Älä asenna laitetta lähelle televisiovastaanottimia, radioita tai vastaavia elektronisia laitteita.

Laite saattaa aiheuttaa häiriöitä ääni- ja kuvasignaalin vastaanottoon. Kytke virtajohdon pistoke pistorasiaan ja jätä laitteen ja muiden sähköisten laitteiden väliin mahdollisimman paljon tilaa.

Älä poista laitteen tukijalkoja.

Älä poista laitteen tukijalkoja asennuksen jälkeen.
Jos kuormitat laitteen etuosaa kun paperikasetit ovat ulosvedettyinä, laite saattaa kaatua eteenpäin. Estä tämä varmistamalla, että laitteen säätöjalat ovat paikallaan.

Vältä laitteen asentamista korkealle, kuten 3 000 metrin korkeudelle merenpinnasta tai sitä ylemmäksi.

Kiintolevyllä varustetut laitteet eivät ehkä toimi oikein, jos niitä käytetään noin 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta tai sitä ylempänä.

Valitse turvallinen virtalähde

Tässä laitteessa on kaksi virtajohtoa. Kytke laitteen kumpikin pistoke erilliseen pistorasiaan, jonka arvo on vähintään 220 - 240 V AC 13 A.

Varmista, että virtalähde on turvallinen ja että jännite on vakaa.

Älä kytke samaan pistorasiaan muita laitteita.

Älä kiinnitä tämän laitteen virtajohtoa usean koskettimen jatkojohtoon, sillä seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Virtajohto saattaa vahingoittua, jos sen päälle astutaan, jos se kiinnitetään niiteillä tai jos sen päälle asetetaan raskaita esineitä. Vioittuneen virtajohdon käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, kuten tulipalon tai sähköiskun.

Virtajohtoa ei saa kiristää, sillä se voi aiheuttaa huonon kosketuksen ja ylikuumenemisen, joka voi aiheuttaa tulipalon.

Jos virtajohdon liitäntäosaa rasitetaan liikaa, se voi vaurioittaa virtajohtoa tai laitteen sisällä olevat johdot saattavat irrota. Tämä voi aiheuttaa tulipalon. Vältä seuraavia tilanteita:

Virtajohdon irrottaminen ja kiinnittäminen usein.
Virtajohdon päälle astuminen.
Virtajohdon taivuttaminen liitäntäosan läheltä ja virtajohdon tai sen liitäntäosan jatkuva painaminen.
Tarpeettöman voiman kohdistaminen virtapistokkeeseen.

Laitteen siirtäminen

Jos aiot siirtää laitteen vaikkapa toiseen paikkaan samassa kerroksessa, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään edeltäkäsin. Älä yritä itse siirtää laitetta.

Varaa riittävästi asennustilaa

Jätä laitteen kummallekin sivulle riittävästi tilaa esteetöntä toimintaa varten.

Kun Kopiotaso R2, Kaksipuolinen värikuvanlukija K1 ja Pystysuuntainen käyttöpaneeli G1 on asennettu:
*1 Jätä laitteen taakse vähintään 100 mm tilaa, jotta laitetta voidaan käyttää esteettömästi. Jätä vähintään 200 mm tilaa, jos Ohisyötön kohdistustaso C2 ja Pitkän paperin taso B1 asennetaan.
*2 Jätä laitteen taakse vähintään 100 mm tilaa, jotta laitetta voidaan käyttää esteettömästi. Jätä vähintään 800 mm tilaa, jos asennat jonkin alla kuvatuista valinnaisista toimitus- ja noutojärjestelmistä kokonaisena laitesarjana.
*3 Jätä vähintään 500 mm tilaa huoltotöitä varten. Jätä myös vähintään 1 000 mm tilaa, jos asennat jonkin alla kuvatuista valinnaisista toimitus- ja noutojärjestelmistä kokonaisena laitesarjana.
Kun Kaksiteräinen vihkoleikkuri A1, Vihkoleikkuri F1, Vihkoviimeistelijä W1 PRO, Paperintaittoyksikkö J1, Keräilijä H1, Liimasidontayksikkö E1, Monitoimirei'ittäjä A1, Asiakirjan lisäysyksikkö N1, Kaksipuolinen värikuvanlukija K1, Pystysuuntainen käyttöpaneeli G1, ja Monikasettinen paperisäiliö C1 on asennettu.
*4 Jätä laitteen taakse vähintään 800 mm tilaa, jotta laitetta voidaan käyttää esteettömästi. Jätä vähintään 100 mm tilaa, jos yllä kuvatuista toimitus- ja noutojärjestelmistä ei asenneta
mitään.
*5 Jätä vähintään 1 000 mm tilaa huoltotöitä varten. Jätä myös vähintään 500 mm tilaa, jos yllä kuvatuista toimitus- ja noutojärjestelmistä ei asenneta mitään.
18F1-002